זכויות יוצריםלשון הרעפטנטיםדיני אינטרנטסימני מסחראודותצור קשר
EN
072-3305991 לייעוץ ראשוני

סוד עסקי מקצועי והדרך להגן ולשמור עליו

25/04/2013

מאחורי כל חברה מצליחה בעולם העסקים המודרניים עומדים יתרונות הייחודיים רק לה המבוססים על מידע שהגיע לרשותה שהיא הצליחה להשתמש בו כדי להגיע למעמדה. בעולם של היום נעשה מאמץ משמעותי לשמור על מנהגי מסחר הוגנים גם בתנאים של תחרות.

חוק העוולות המסחריות תשנ”ט-1999 קובע בסעיף 5 כי סוד מסחרי מהווה סוג של מידע עסקי ששמור מפני הציבור, לא ניתן לחשוף אותו ועובדת היותו נסתר מהעין מקנה לבעלים שלו יתרון מסוים לעומת המתחרים ובתנאי שהבעלים משתמש באמצעים סבירים כדי למנוע את החשיפה שלו.

סוד מקצועי הוא סוד מסחרי מהסוג האמור הכולל גם המצאה, נוסחא, תוכנית או שילוב שלהם שהגורם המתחרה יוכל להשתמש בהן בזירת הפעילות העסקית שבה מתקיימת התחרות. מידע מהסוג האמור שהפך להיות נחלת הכלל ניטלת ממנו ההגנה של סוד מקצועי.

איך אפשר לשמור על סודות עסקיים ומקצועיים?

בעבר הדרך העיקרית להגן על סודות מקצועיים הייתה על ידי הוספת תנאים להגבלת העיסוק של הפרט בחברות הפועלות באותו תחום למשך תקופה מסוימת ואיסור על שימוש בכל סוג של מידע שהגיע לאדם במישרין או בעקיפין בעבודתו הקודמת במהלך עיסוקו בחברה החדשה כחלק משמירת סודיות.

>>> פורום קניין רוחני וזכויות יוצרים <<<

מלבד זאת, כדי להגן על המידע יש לוודא גם לפי הפסיקה שהמידע יחשף למספר מצומצם יחסית של עובדים גם אם הדבר מצריך שימוש באביזרים טכנולוגיים והגבלת הגישה אל האמצעי שבו הסוד מאוחסן.

חוק עוולות מסחריות מתייחס בפרק השלישי לצעדים שניתן לנקוט במקרה של גזל או חשיפת סוד מקצועי.

סעיף 11 לחוק רואה במעשים אלו עוולה ומאפשר הגשת תביעה בגין הנזקים שנגרמו לנפגע בהתאם להוכחתם לפי פקודת הנזיקין נוסח חדש (תשכ”ח-1968). סעיף 13 לחוק מאפשר לבית המשפט לפסוק לטובת הנפגע פיצויים בגין חשיפה של סוד מקצועי גם בלא הוכחת נזק בשיעור של 100,000 שקלים.

אפשרות נוספת הנה גם להגיש תביעה לבקשת צו מניעה כדי למנוע עשיית שימוש במידע המהווה סוד מקצועי יחד גם עם הגשת בקשה לתפיסת נכסים. ניתן במקרה שקיימת תניה האוסרת על השימוש במידע בעבודה אחרת או שמתקיימים יחסי עובד מעביד גם לפנות לבית הדין האזורי לעבודה לפי סעיף 22 לחוק.

פסק דין בסכסוך משפטי על הפצת סוד מקצועי

מעיון בארכיון המשפטי, מצאנו והבאנו כדוגמא את פסק הדין בהליך תע”א 1570-08 גולדן ריד דיל בע”מ נ’ פרץ – סכסוך בין עובד וחברה מעסיקה. הנתבע עבד כסוכן של המעסיקה שמתמחה בהפצה של חומרי ניקיון עד שהתפטר באוגוסט 2007. בחוזה העבודה עליו היה חתום נדרש הנתבע לשמור על סודיות לגבי כל מסמך או מידע מקצועיים שהגיעו אליו במהלך העבודה וגם לא לעבוד אחרי סיום היחסים בין הצדדים במשך 12 חודשים בחברה שמשווקת מוצרים מאותו סוג באזור ירושלים.

בינתיים עוד לפני ההתפטרות יצר הנתבע קשר עם חברה מתחרה אחרת והחל לעבוד בה ברגע שסיים את עבודתו אצל הנתבעת. לטענת הנתבעת הוא השתמש בסודות מקצועיים שרכש בעבודתו הקודמת במסגרת עבודתו החדשה.

בית הדין האזורי לעבודה בירושלים בראשות כבוד השופטת יפה שטיין מתייחסת למבחנים שנקבעו בהלכה קודמת לעניין סודות מקצועיים והמבחנים שנקבעו בה, יחד העם החובה הכללית לתום לב בקיום החוזה ודוחה את התביעה משום שלדידה התובעת לא הצליחה להראות באמצעות ראיות שהנתבע עשה שימוש בסוד מקצועי.

משרד עורך דין גרשוני מציע לך לקבל יעוץ משפטי בכל הנוגע לנושאי קניין רוחני, עוולות מסחריות ופגיעה בסודות עסקיים של העסק שלך. לאורך השנים טיפלנו במקרים רבים של פגיעה בסודות עסקיים, ואנו בטוחים כי נוכל לסייע גם לך.

מאמרים נוספים בשבילכם
עורך דין אינטרנט
קראו עוד
הפקדת זכויות קניין רוחני במסגרת עיזבון
קראו עוד
פסק דין העוסק ביחסים בין זכויות יוצרים ביצירה לרישום סימן מסחר - "דירה להשכיר"
קראו עוד
זקוקים לייעוץ? בואו נדבר!
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם


    תחזרו אליי