זכויות יוצריםלשון הרעפטנטיםדיני אינטרנטסימני מסחראודותצור קשר
EN
072-3305991 לייעוץ ראשוני

הפקדת זכויות קניין רוחני במסגרת עיזבון

'Amit Marc'
18/05/2021

הפקדת זכויות קניין רוחני במסגרת עיזבון משמעה העברת בעלות על נכסים לא מוחשיים, כגון יצירות אומנות, פטנטים, זכויות יוצרים, סימני מסחר ועוד, לידי היורשים לאחר פטירת הבעלים המקוריים. דוגמאות לנכסי קניין רוחני שניתן להוריש כוללות ספרים, מוזיקה, ציורים, פסלים, תמונות, המצאות, מדגמים, מחקרים, כתבי יד ועוד. ההעברה יכולה להתבצע באמצעות צוואה או על פי חוק הירושה. חשוב לזכור שיש לכם את הזכות לקבוע מה יקרה לזכויות הקניין הרוחני שלכם לאחר הפטירה, כדי לוודא שהן יטופלו בהתאם לרצונכם.

מדוע חשוב לכלול זכויות קניין רוחני בצוואה?

הכללת זכויות קניין רוחני בצוואה היא צעד קריטי בתכנון העיזבון שלכם. אי-הכללת נכסים אלו עלולה להוביל להשלכות שליליות, כולל:

 • מחלוקות משפחתיות לגבי הבעלות והשימוש בזכויות
 • קשיים בניהול ושימור הערך של הנכסים לאורך זמן
 • אובדן שליטה על השימוש העתידי בקניין הרוחני
 • השלכות מיסוי לא רצויות

לעומת זאת, הכללה מפורשת של זכויות קניין רוחני בצוואה מאפשרת לכם לקבוע בבירור מי יירש את הנכסים, כיצד הם ינוהלו ואיך תישמר מורשתכם לאורך זמן. חשוב במיוחד לתת את הדעת לנושא זה אם הקניין הרוחני מהווה נדבך משמעותי בעיזבון שלכם או אם יש לו ערך רגשי מיוחד עבור המשפחה. התייעצות עם עורך דין המתמחה בדיני קניין רוחני יכולה לסייע בגיבוש תוכנית מקיפה שתגן על האינטרסים שלכם ושל יקיריכם.

 

כיצד ניתן להעריך את שווי זכויות הקניין הרוחני?

קיימות מספר שיטות להערכת שווי זכויות קניין רוחני, ובחירת השיטה המתאימה תלויה בסוג הנכס ובמטרת ההערכה. אחת השיטות הנפוצות היא הערכת מומחה, שבה מעריך מוסמך בוחן את הנכס ומספק הערכה מבוססת על ניסיונו וידע השוק. שיטה נוספת היא ניתוח שוק, הכוללת השוואה לנכסים דומים שנמכרו לאחרונה והתאמות בהתאם למאפייני הנכס הספציפי. לבסוף, ניתן להעריך את שווי הנכס על בסיס תזרים המזומנים העתידי הצפוי ממנו, תוך התחשבות בגורמי סיכון ובשיעורי היוון מתאימים. חשוב להתייעץ עם מומחים בתחום כדי לקבל הערכה מדויקת ומהימנה של שווי זכויות הקניין הרוחני שברשותכם.

מה הם השיקולים המשפטיים בהפקדת זכויות קניין רוחני בעיזבון?

בעת הפקדת זכויות קניין רוחני בעיזבון, חשוב להביא בחשבון מספר היבטים משפטיים מרכזיים. ראשית, יש להתייחס לדיני המיסוי הרלוונטיים, כולל מיסוי על העברת נכסים ומיסוי על הכנסות עתידיות הנובעות מהזכויות. שנית, יש לוודא עמידה בדיני הירושה, תוך הבטחת חלוקה הוגנת של הזכויות בין היורשים על פי הצוואה או על פי דין. כמו כן, יש להקפיד על שמירת תוקף הזכויות מבחינת דיני הקניין הרוחני, כולל רישום ועדכון פרטים במשרדים הרלוונטיים. לאור מורכבות הנושא, מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתחום הקניין הרוחני והירושה, אשר יוכל לספק הכוונה מקצועית ולסייע בניסוח הוראות מתאימות בצוואה.

כיצד ניתן להבטיח ניהול נכון של זכויות קניין רוחני לאחר הפטירה?

כדי להבטיח ניהול נכון של זכויות קניין רוחני לאחר הפטירה, מומלץ למנות נאמן או מנהל עיזבון מתאים שיהיה אחראי על ניהול הנכסים. בחירת האדם המתאים לתפקיד היא קריטית, שכן נדרש ניסיון וידע ספציפי בתחום זכויות הקניין הרוחני כדי לנהל אותן ביעילות ולמקסם את ערכן. 

להלן השלבים העיקריים בבחירת נאמן מתאים:

 1. זיהוי מועמדים פוטנציאליים בעלי רקע וניסיון רלוונטיים בתחום זכויות הקניין הרוחני.
 2. ראיונות עם המועמדים כדי להעריך את הבנתם, מומחיותם ומחויבותם לניהול הנכסים.
 3. בדיקת המלצות וביצועים קודמים של המועמדים בתפקידים דומים.
 4. בחירת הנאמן או מנהל העיזבון המתאים ביותר והגדרת סמכויותיו וחובותיו בצוואה או במסמך משפטי נפרד.
 5. יידוע הנאמן בדבר מינויו ומתן הנחיות מפורטות לגבי האופן שבו יש לנהל את זכויות הקניין הרוחני.

הקפדה על תהליך בחירה מדוקדק והגדרת אחריות ברורה לנאמן או מנהל העיזבון תסייע להבטיח ניהול יעיל ושימור הערך של זכויות הקניין הרוחני לאורך זמן.

מה הם השיקולים בהכוונה למכירת זכויות קניין רוחני מורשות?

כאשר שוקלים למכור זכויות קניין רוחני שהתקבלו בירושה, יש לקחת בחשבון מספר גורמים חשובים. ראשית, יש להעריך את שווי הנכס באופן מדויק, תוך התחשבות בפוטנציאל ההכנסה העתידי שלו. שנית, יש לבדוק את השלכות המס הנובעות ממכירת הנכס, כולל מיסי הון ומיסי ירושה. שלישית, יש להתחשב בזכויות של יורשים אחרים ולוודא שהמכירה לא תפגע בהם או תיצור מחלוקות משפחתיות. לבסוף, חשוב לשקול את ההשפעות ארוכות הטווח של מכירת הנכס, כולל אובדן שליטה עתידית על השימוש בו.

לאור מורכבות השיקולים הללו, חשוב לגשת למכירת זכויות קניין רוחני מורשות בזהירות ובאופן מחושב. מומלץ להתייעץ עם מומחים בתחום, כולל עורכי דין ויועצי מס, כדי להבטיח קבלת החלטות מושכלות. תכנון זהיר ושקילת כל ההיבטים יאפשרו מימוש מיטבי של הפוטנציאל הכלכלי של הנכס תוך צמצום סיכונים והשלכות שליליות.

סיכום

הפקדת זכויות קניין רוחני במסגרת עיזבון היא נושא מורכב הדורש תכנון מראש והתייעצות עם מומחים. חשוב להבין את החשיבות של הכללת נכסים אלה בצוואה, את השיטות להערכת שוויים ואת ההשלכות המשפטיות והמיסויות הכרוכות בכך. מינוי נאמן או מנהל עיזבון מתאים לניהול זכויות הקניין הרוחני הוא צעד חיוני להבטחת הטיפול הנכון בנכסים לאחר הפטירה. כאשר שוקלים מכירת דירה בירושה או זכויות קניין רוחני שהתקבלו בירושה, יש לגשת לכך בזהירות ובאופן מחושב, תוך התחשבות בכל הגורמים הרלוונטיים. התכנון המוקדם, ההבנה של ההשלכות ארוכות הטווח והפעולה בהתאם הם המפתח להבטחת העברה חלקה ויעילה של זכויות קניין רוחני בהקשר של עיזבון.

מאמרים נוספים בשבילכם
עורך דין אינטרנט
קראו עוד
הפקדת זכויות קניין רוחני במסגרת עיזבון
קראו עוד
פסק דין העוסק ביחסים בין זכויות יוצרים ביצירה לרישום סימן מסחר - "דירה להשכיר"
קראו עוד
זקוקים לייעוץ? בואו נדבר!
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם


  תחזרו אליי