זכויות יוצריםלשון הרעפטנטיםדיני אינטרנטסימני מסחראודותצור קשר
EN
072-3305991 לייעוץ ראשוני

המצאה או פטנט של עובד בחברה – למי הזכויות?

18/04/2013

חוק הפטנטים, תשכ”ז – 1967 קובע את חובת העובד להודיע למעבידו בכתב אודות כל המצאה שהמציא בתקופת שירותו אצל מעסיקו או בעקבות השירות האמור, זאת בסמוך להמצאתה ובנוסף עליו להודיע למעסיק על כל בקשת פטנט שהוגשה על ידו לרשם הפטנטים.

בהמשך לכך, סעיף 132 קובע כי זכויות הקניין על המצאה שהומצאה על ידי עובד במהלך השירות או בעקבותיו, יהיו נחלתו של המעסיק, אלא אם הצדדים ערכו ביניהם חוזה המורה אחרת. ודוק, כאשר עובד מסויים מעוניין כי תוענק לו בלעדיות על המצאות שימציא במהלך עבודתו, עליו לבקש ממעסיקו להסדיר את הבלעדיות האמורה בהסכם שיערכו השניים.

יחד עם זאת, הסעיף ממשיך וקובע כי אם המעביד יוותר על זכויותיו הקנייניות בהמצאה בתוך שישה חודשים מיום שנמסרה לו הודעת העובד על ההמצאה, הרי שהזכויות הקנייניות בהמצאה יעברו לעובד באופן אוטומאטי.

חוק הפטנטים מונה אפשרות נוספת, אשר בהתקיימותה יהא העובד בעל הזכויות הקנייניות בהמצאה שהמציא במהלך עבודתו. כך, אם במהלך שישה חודשים שיחלפו ממועד מתן ההודעה בכתב למעסיק אודות ההמצאה, כמפורט לעיל, לא תינתן על ידי המעסיק כל תשובה נוגדת הרי שהזכויות הקנייניות בהמצאה יהיו של העובד ולא של מעבידו.

בכל מקרה של ספק בנושא המצאה או פטנט של עובד שכיר בחברה, רצוי ומומלץ להקדים ולפנות אל עורך דין לצורך קבלת יעוץ משפטי הולם, ולפני שנגררים לסכסוכים משפטיים מיותרים.

קיראו בנושא: עובד שכיר בחברה כתב תוכן – למי שייכות הזכויות?

התמורה לה יהיה זכאי עובד שכיר בחברה – ממציא ההמצאה / פטנט

ראשית, יש לציין כי בכל סכסוך שמתגלע בין העובד למעסיקו בהקשר להיותה של המצאה פלונית המצאה שניתנה עקב או במהלך שירותו של העובד, סמכות ההכרעה נתונה לרשם הפטנטים.

כאשר הוכח כי עסקינן בהמצאת שירות, כאמור, ואין בין הצדדים הסכם אשר קובע את התמורה לה זכאי העובד בגין המצאתו, הגוף שיקבע את התמורה, כמו גם את מידתה ואת תנאיה, יהיה הוועדה לענייני פיצויים ותמלוגים שהוקמה על יד חוק הפטנטים.

קיראו בהרחבה על: תביעה על הפרת פטנט

חברי הוועדה מורכבים מרשם הפטנטים, שופט בית המשפט העליון וחבר מהמוסד להשכלה גבוהה.

בין השיקולים שיישקלו על ידי חברי הוועדה לעניין התגמול המגיע לעובד, ילקח בחשבון טיב הקשר שבין ההמצאה לאופי עבודתו של העובד, התפקיד של העובד, תרומתו ויזמתו בפיתוח ההמצאה, הוצאות שהוציא להשגת הגנה על ההמצאה (למשל, אגרות ששולמו על ידו לרשם הפטנטים בכדי לרשום אותה בפנקס הפטנטים) אפשרויות ניצול ההמצאה ואופן ניצולה דה-פקטו.

קיראו מידע בנושא: רישום פטנטים

חובות נוספות שמטיל החוק בהקשר להמצאה של עובד בחברה

סעיף 141 לחוק קובע כי כל עוד לא הוגשה בקשה לרישום המצאת העובד כפטנט, אסור למעביד, לעובד ולכל אדם שנמסרו לו פרטים סודיים אודות ההמצאה, לגלות פרטים אודותיה.

לא זו אף זו, החוק מחייב עובד שזכויות הקניין בהמצאתו שייכות למעביד על פי החוק לעשות את כל המאמצים לקבל הגנה חוקית על ההמצאה ולחתום על כל מסמך שדרוש לשם השגת מטרה זו. במידה והעובד לא נוהג כך, בסמכותו של רשם הפטנטים לאפשר למעביד לחתום על המסמכים הנדרשים ולעשות את כל הפעולות על מנת להביא לרישום ההמצאה ולעיגונה החוקי.

אנו ממליצים בחום לפנות לקבלת יעוץ משפטי אישי, בכל מקרה של ולפני פרוץ סכסוך מול עובד שכיר בחברה על המצאה או פטנט שהמציא. לרוב, המדובר על מקרים מורכבים ובעלי השלכות עתידיות מרחיקות לכת, ולכן חשוב לפעול לפי עצתו של עורך דין המתמחה בנושא קניין רוחני, פטנטים והמצאות.

מאמרים נוספים בשבילכם
עורך דין אינטרנט
קראו עוד
הפקדת זכויות קניין רוחני במסגרת עיזבון
קראו עוד
פסק דין העוסק ביחסים בין זכויות יוצרים ביצירה לרישום סימן מסחר - "דירה להשכיר"
קראו עוד
זקוקים לייעוץ? בואו נדבר!
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם


    תחזרו אליי