רישום של סימן מסחר Trademark

רישום של סימן מסחר Trademark

פקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל”ב – 1972, היא העוגן החוקי שמפרט את האופן שבו יש לרשום סימן מסחרי (Trademark). פרק ג’ לפקודה עוסק בכשרות לרישום, כאשר סעיף 8 קובע כי בסמכותו של רשם סימני המסחר לרשום אך ורק סימנים שיש בהם כדי להבחין בין הנכסים/ מוצרים (או טובין – Goods – כהגדרת הפקודה) של בעל הסימן לבין נכסים או מוצרים אחרים. כלומר, סימן מסחרי כשיר לרישום רק אם הוא בעל מאפיינים מבחינים יחודיים, כמפורט לעיל.

יתר על כן, ישנם סימנים ספציפיים, אשר גם אם הם בעלי אופי מבחין הם אינם כשרים לרישום. ודוק, סעיף 11 לפקודה מפרט רשימה של ארבעה עשר סימנים שרשם סימני המסחר אינו רשאי לרשום. לדוגמא, סימן שטבועה בו תמונה של אדם הינו סימן שאינו כשיר לרישום, אלא אם אותו אדם הסכים לכך.

בואו לדבר על רישום סימני מסחר בפורום קניין רוחני
קראו בהרחבה על הגנה לבעל סימן מסחר או על רישיון שימוש בסימן מסחר

הליך הרישום

על מנת לרשום סימן מסחר על טובין מסויימים יש להגיש בקשה לרשם סימני המסחר. עובר להגשת הבקשה יש להיוועץ עם עורך דין קניין רוחני המתמחה בתחום, על מנת שיוודא כי הסימן אכן כשיר לרישום, כאמור בפקודה.

הרשם שאליו תימסר הבקשה רשאי לקבלה, לדחותה ואף להתנות את קבלתה בתנאים או בהגבלות הנוגעות לאופן השימוש או לכל עניין אחר שימצא לנכון. יתר על כן, הרשם אף יכול דרוש כתנאי לרישום סימן בפנקס סימני במסחר כי המבקש יוותר על זכותו הייחודית להשתמש בסימן.

במידה והרשם התנה את קבלת הבקשה בתנאים והמבקש לא עמד בהם במועדים שנקבעו בהודעת הרשם, הרי שיראו את הבקשה שהגיש כבקשה מבוטלת, זאת במידה וחלפו לפחות שלושה חודשים מהודעתו של הרשם, כאמור. בהקשר זה לא למותר לציין כי כאשר הרשם בוחר לדחות בקשה לרישום סימן מסחר, יוכל המבקש לערער על קביעתו בפני בית המחוזי.

התנגדויות לרישום סימן מסחר

לאחר שרשם סימני המסחר מפרסם את קבלת בקשת הרישום, מתחילה תקופה של שלושה חודשים במהלכם יכול כל אדם להגיש לרשם הודעה לפיה הוא מתנגד לרישום הסימן. סעיף 24 לפקודה מונה מספר עילות שבגינן יוכל פלוני להביע את התנגדותו לרישום. כך, נקבע כי ניתן להתנגד לרישום במידה והמתנגד סבור כי הוא הבעלים של הסימן או במידה ויש לו סיבה אשר מכוחה יכול הרשם לדחות בקשת רישום על פי דין (למשל, הסימן אינו כשיר לרישום על פי סעיף 11 לפקודה).

לאחר שליחת הודעת המתנגד לרישום (Objection Notice), המפרטת את עילות ההתנגדות, המבקש יקבל עותק ממנה ובהמשך לכך ,ישלח לרשם את תגובתו. ישנה חשיבות רבה בהגשת התגובה שכן אחרת תתקיים החזקה לפיה רואים במבקש כאילו זנח את בקשת הרישום במידה והוא אינו מגיש את תשובתו להתנגדות.

לאחר הגשת התשובה, הרשם יקבל החלטה בהודעת ההתנגדות והוא רשאי אף לזמן את הצדדים לדיון בפניו, אם יראה צורך בכך. גם על החלטה זו ניתן לערער בבית המשפט המחוזי, שלושים ימים מקבלתה על ידי הרשם.

פטנטים

במהלך תקופה זאת ניתן לעשות בו שימוש אך ורק לאחר רכישת רישיון שימוש ו/או כל זכות אחרת (ייצור, העתקה, הפצה, מכירה וכן כל דרך אחרת

איך לשמור על זכויות היוצרים שלך באינטרנט ומה לעשות אם העתיקו ממך? המדריך המלא לשמירה על היצירה שלך או לקבלת פיצוי כספי! כל בעל עסק

לתיאום פגישת היכרות
חייגו: 03-7266726
או השאירו פרטים
וניצור אתכם קשר

הרשמה מאובטחת פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך שמירה על פרטיותך.

דיונים אחרונים
מהפורום

  • עו"ד סער גרשוני on פורום קניין רוחני: “נעמה שלום רב, זה לא עוקץ. השאלה היא מה היה הסיכום עם אותו תקליטן, אם הוא לקח על עצמו לדאוג…יול 17, 11:07
  • עו"ד סער גרשוני on פורום קניין רוחני: “שי שלום, חובה לקבל אישור בכתב מהורי הקטין עוד טרם הצילום, שכן, עצם הצילום מהווה הפרה של הגנת הפרטיות כשלעצמה.…יול 17, 11:04
  • עו"ד סער גרשוני on פורום קניין רוחני: “שי שלום, יש חובה לקבל אישור בכתב מהורי הקטינים שמאשרים לכם לעשות שימוש בתמונות, וכן, גם אם רוצים לראיין את…יול 17, 11:02
  • נעמה on פורום קניין רוחני: “היי הייתה לי חנות פופ-אפ ל3 חודשים וקבלתי מכתב מהפדרציה לתשלום. אני נשמעתי בחנות די.גיי שלא מופיע ברשימות שלהם אבל…יול 15, 18:42
  • שי on פורום קניין רוחני: “האם כאשר מעלים לאתר תמונה שבה רואים ספורטאים קטינים (כדורגלנים) האם יש צורך לקבל אישור כזה או אחר לפני. כנ”ל…יול 12, 22:16

לתיאום פגישת היכרות
חייגו: 03-7266726
או השאירו פרטים
וניצור אתכם קשר

הרשמה מאובטחת פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך שמירה על פרטיותך.
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן