זכויות יוצריםלשון הרעפטנטיםדיני אינטרנטסימני מסחראודותצור קשר
EN
072-3305991 לייעוץ ראשוני

רישיון לשימוש בסימן מסחר

27/03/2013

סעיף 50 לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל”ב – 1972, עוסק בזכותו של בעל סימן מסחר רשום, להעניק לאדם אחר רישיון לעשות שימוש בסימן בהקשר לטובין שבגינם הוא נרשם.

מתן הרשות יהיה תקף באופן חוקי רק אם בוצע בהתאם להוראות הפקודה, היינו, רק אם נרשם כדין על ידי רשם סימני המסחר בפנקס סימני המסחר.

זאת ועוד, הפקודה מאפשרת לרשם סימני המסחר יד חופשית בקביעת תנאים והגבלות במתן הרישיון לשימוש בסימן המסחרי האמור. תנאיה מכתיבים כי כל עוד בעל הרשות משתמש בסימן המסחרי בכפוף לתנאים ולהגבלות הרישיון, יראו את פעולות השימוש המבוצעות על ידו כפעולות שבוצעו על ידי בעלי הזכויות המקורי בסימן.

רשם סימני המסחר ירשום רשות שימוש בסימן מסחר, רק אם נוכח שאותו שימוש אינו נוגד את תקנת הציבור ולא נועד כדי להטעות אדם כזה או אחר.

בהקשר זה, יש לציין כי קיימים שני סוגי רישיונות הניתנים לשימוש בסימן מסחר – האחד הינו רישיון לא ייחודי, במסגרתו יכול הבעלים המקורי של הסימן לעשות בו שימוש במקביל לשימוש שעושה בעל הרשות ואף להעניק לאנשים נוספים רישיונות שימוש בנוגע לאותו סימן. מנגד, קיים הרישיון הייחודי, אשר מאפשר רק לבעל הרשות לעשות שימוש בסימן המסחר.

הליך הגשת בקשה לרישיון שימוש בסימן מסחר

על הגשת הבקשה לבוא מטעם שני הצדדים, כלומר הן מטעמו של בעל הזכויות בסימן והן מטעמו של האדם שיירשם כבעל הרשות.

במסגרת הבקשה עליהם לפרט את טיב היחסים ביניהם, לרבות המידה שבה יבקר בעל הסימן את השימוש שיעשה בו בעל הרשות. כמו כן, עליהם לפרט מה הם הטובין בגינם מתבקש הרישיון על הסימן, התקופה שבה תינתן הרשות ותנאים או הגבלות נוספות שיחולו על אופן השימוש של בעל הרשות.

טרם יחליט רשם סימני המסחר בבקשה, הוא רשאי לדרוש מהצדדים כל ראיה או מסמך שייראו לו מועילים לצורך בירורה של הבקשה. כאשר כל הפירוט שנוגע לבקשה, לרבות אותם מסמכים, לא יחשפו לעיני הציבור הרחב.

תנאים להפרת רישיון לשימוש בסימן מסחר וביטולו

קיימים מספר מצבים הקבועים בסעיף 52 לפקודה, לפיהם יהא הרשם רשאי לבטל את רישום הרשות. המצב הראשון מתרחש כאשר בעל הרשות הגיש לרשם בקשה לביטול הרשות ואילו האפשרות הנוספת, כאמור, תתקיים כאשר הוגשה בקשה לרשם על ידי פלוני, במסגרתה הוכח בפניו כי יש בקיומה של הרשות או האופן שביצע בעל הרשות את השימוש בסימן המסחר, כדי להטעות את הציבור או לפגוע בתקנת הציבור.

יחד עם זאת, טרם יבטל הרשם את רישום הרשות, מוטלת עליו חובה חוקית לתת לכל מי שיש לו אינטרס בנוגע לאותו רישום להשמיע את טענותיו בפניו.

בהקשר זה לא יהא זה למותר לציין, כי באופן טבעי, כאשר רישומו של סימן המסחר בוטל או נמחק, תהיה כל נפקות לרישומה של הרשות בו, אשר תימחק גם היא.

מאמרים נוספים בשבילכם
כך תבחרו משרד עו"ד שילווה אתכם בפרויקט פינוי בינוי
קראו עוד
הצהרת נגישות
קראו עוד
עורך דין לשון הרע
קראו עוד
זקוקים לייעוץ? בואו נדבר!
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם


    תחזרו אליי