זכויות יוצריםלשון הרעפטנטיםדיני אינטרנטסימני מסחראודותצור קשר
EN
072-3305991 לייעוץ ראשוני

הגנה לבעל סימן מסחר

27/03/2013

בעל סימן מסחר רשום נהנה מזכויות ייחודיות לשימוש בסימן על מוצרים או שירותים מהסוג שלגביהם נרשם הסימן, או בקשר אליהם. מי שעושה שימוש בסימן הזהה לסימן המסחר, או בסימן הדומה לו עד כדי הטעייה, ללא הרשאה מאת בעל הסימן, יהיה בגדר מפר הסימן.

סעיף 1 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש] התשל”ב – 1972, מגדיר מהו סימן מסחרי בקובעו כי אותיות, מילים, ספרות, אותות או דמויות או צירופם של אלה בשניים או שלושה מימדים, במטרה לשמש אדם לעניין טובין שהוא סוחר בהם או מייצר אותם – מהווה סימן מסחרי.

אחת השאלות המרכזיות שבהן אנו נתקלים הנה: איזה סוג הגנה מקנה הסימן הרשום לבעליו החוקיים?

ההגנות על סימני המסחר בחוק

אדם אשר חפץ כי תינתן לו זכות שימוש ייחודית בסימן מסויים כסימן מסחרי, צריך להגיש בקשת רישום של הסימן לרשם סימני המסחר. ודוק, עצם רישום הסימן בפנקס סימני המסחר, יעניק לבעלי הסימן הגנה וזכות שימוש בלעדית בהקשר לטובין שאליהם נרשם אותו סימן.

בהקשר זה יש לציין כי הגנה תינתן גם לסימן שאינו נרשם, במידה ובעליו יוכיח כי אותו סימן צבר מוניטין, אולם הוכחה זו אינה מתבצעת בקלות והנטל המוטל על הטוען טענה של צבירת מוניטין של סימן בלתי רשום – הינו נטל כבד.

ההגנה הניתנת לבעל הסימן, כאמור, הינה לכל תקופת הרישום (עשר שנים המתחילים להימנות ממועד הגשת בקשת הרישום) כאשר לאחר סיום התקופה הוא יהא רשאי להאריך את תוקפה.

יתר על כן, הפקודה אף מעניקה לבעליהם של סימן הגנה במקרים בהם לא רשם את הסימן בפנקס, זאת במידה ומדובר בסימן מוכר היטב, כהגדרתו בפקודה.

על היקף ההגנה שניתנת לבעל סימן מסחר רשום, ניתן ללמוד גם מהסעדים שמעניקה הפקודה למי שזכותו הבלעדית בסימן הופרה ללא הסכמתו. כך, סעיפים 59 ו- 59א לפקודה קובעים כי בעל הסימן יהיה זכאי לקבל צווי מניעה המונעים מהמפר את השימוש בטובין המפרים את הסימן הרשום.

יתר על כן, לבקשתו של בעל הסימן יוכל בית המשפט להורות על השמדת נכסים שהופקו תוך ביצוע ההפרה או ששימשו לשם ביצועה ו/או על העברת הבעלות באותם נכסים לבעל הסימן הרשום.

אילו אמצעים בעל סימן מסחר יכול לנקוט כדי להגן על זכויותיו?

  • רישום סימן מסחר: רישום סימן מסחר הוא הדרך היעילה ביותר להגן על זכויות בסימן מסחר. רישום סימן מסחר מקנה לבעל הסימן זכות ייחודית לשימוש בסימן על מוצרים או שירותים מהסוג שלגביהם נרשם הסימן, או בקשר אליהם.
  • שימוש בסימן מסחר: בעל סימן מסחר צריך להשתמש בסימן המסחר באופן עקבי ופעיל כדי לשמור על זכויותיו בו. שימוש עקבי בסימן מסחר מוכיח למוכר את מוצרים או שירותים מסוימים.
  • אכיפה: בעל סימן מסחר רשאי להגיש תביעה משפטית נגד מי שמפר את זכויותיו בסימן מסחר. תביעה משפטית יכולה לדרוש פיצויים, צווי מניעה ותיקונים.

פרשנות בית המשפט – הרחבת ההגנות הניתנות לבעל סימן המסחר בחוק

בפסק דין שניתן על ידי בית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים, הורחבה ההגנה הניתנת לסימני מסחר תלת מימדיים במסגרת הפקודה, כאמור, אף למוצרים עצמם (ראה ע”א 11487/03 August Strock KG נ’ אלפא אינטואיט מוצרי מזון בע”מ).

ודוק, בית המשפט קבע כי ישנם מקרים שבהם תוענק לבעל סימן מסחרי רשום הגנה על הצורה החיצונית של הטובין הקשורים לסימן, זאת על ידי הרחבת הגדרת הסימן התלת מימדי בפקודה.

עד לאותו פסק דין, בעליהם של סימן מסחרי רשום, לא היה זוכה להגנה על הצורה החיצונית של הנכסים הנמכרים בהקשר לסימן הרשום, אלא אם רשם את צורתם כמדגם (או אז היה מקבל הגנה על צורתם החיצונית של הטובין למשך כחמש עשרה שנים).

אולם, פסק דינו של בית המשפט העליון קבע כי אף צורתו התלת מימדית של מוצר פלוני כשרה לשמש כסימן מסחר, כך שהיא מזכה את בעליו בהגנות הפקודה ומעניקה לו זכות שימוש ייחודית במוצר. על מנת להבטיח את מימוש זכויותיכם, חשוב לפנות אל עורך דין קניין רוחני.

מאמרים נוספים בשבילכם
עורך דין אינטרנט
קראו עוד
הפקדת זכויות קניין רוחני במסגרת עיזבון
קראו עוד
פסק דין העוסק ביחסים בין זכויות יוצרים ביצירה לרישום סימן מסחר - "דירה להשכיר"
קראו עוד
זקוקים לייעוץ? בואו נדבר!
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם


    תחזרו אליי