זכויות יוצריםלשון הרעפטנטיםדיני אינטרנטסימני מסחראודותצור קשר
EN
072-3305991 לייעוץ ראשוני

עורך דין לשון הרע

סער גרשוני
16/11/2023

לשון הרע היא כל סוג של תוכן או מסר כגון אמירה בעל פה או בכתב הפוגעת בכבודו, שמו הטוב או משלוח ידו של אדם, קבוצה או ארגון. אדם או קבוצה הסבורים שהם נפגעו כתוצאה מכך שצד שלישי עיוול בעוולת לשון הרע כנגדם יכולים לפעול בצורה משפטית כנגד הגורם אשר הוציא דיבתם.

ככל פעולה משפטית גם כאשר אתם סבורים כי נפגעתם כתוצאה מלשון הרע שהוצאה כנגדכם על ידי צד שלישי, מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בלשון הרע על מנת שיבחון את טענותיכם ויחווה דעתו האם באמת עיוולו כנגדכם בלשון הרע, ולא מדובר בקללות או רכילות זולה, אשר אינה עולה לכדי לשון הרע.

מה תפקידו של עורך דין לשון הרע?

תפקידו שלעורך דין ללשון הרע, הוא להבין את הסיטואציה שקרתה ולבחון בראש ובראשונה האם מדובר בלשון הרע, היינו, מדובר באמירה אשר נכנסת לגדרי אחד הסייגים הקבועים בחוק הקובעים מהו לשון הרע, או שמא , מדובר באמירה שאינה מהווה לשון הרע. החוק קובע כי על מנת שהאמירה תיחשב כלשון הרע עליה להיות אחת מאלה:

 • אמירה שנועדה להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, בוז או לעג;
 • אמירה המבזה אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו;
 • אמירה שנועדה לפגוע באדם, במשרתו, עסקו, משלוח ידו או מקצועו;
 • אמירה שנועדה לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, גילו, מינו, נטייתו המינית או מוגבלותו.

לאחר מכן וככל שהאמירה היא אכן לשון הרע, על עורך הדין לבדוק ולוודא שהנסיבות הסובבות סביב האמירה אכן מהוות פרסום כפי שקבוע בחוק, שכן, גם לא מדובר בפרסום, גם אם מדובר בלשון הרע, בהיעדר פרסום האדם שכלפיו נאמרה האמירה אינו זכאי לפיצוי.

הגנות לשון הרע

השלב הבא הוא בחינה האם לאדם שהוציא את לשון הרע קיימת הגנה כלשהי. החוק מונה מספר פרסומים שלא יהוו לשון הרע:

 • פרסום בהתאם לסעיף 28 לחוק יסוד הכנסת או פרסום המוגן לפי סעיף 1 לחוק חסינות חברי הכנסת;
 • פרסום בישיבת ממשלה;
 • פרסום על ידי ממשלה או חבר ממשלה בתפקידו;
 • פרסום על ידי שופט, או אדם בעל סמכות שיפוטית או בעל סמכות שיפוטית על פי דין שנעשה תוך כדי דיון או בהחלטה, או פרסום על ידי בעל דין, בא כוחו או עד שנעשה תוך כדי דיון;
 • פרסום של חבר ועד חקירה תוך כדי דיון, או בדין וחשבון או פרסום של אדם שעניינו משמש נושא לועדת חקירה;
 • דין וחשבון על פרסומים של שופטים או ועדות בישיבות פומביות כל עוד הוא לא אסור;
 • דין וחשבון בישיבה של ארגון בינלאומי שישראל חברה בו, או של בית דין בינלאומי או מוסד ממוסדות נבחרים של הסתדרות ציונות עולמית וסוכנות יהודית;
 • פרסום שהמפרסם חייב לעשות על פי דין או הוראה של רשות מוסמכת;
 • העתק או תמצית נכונה ממרשם המתנהל על פי חוק או מסמך אחר הפתוח לעיון לפי חוק

הגנת תום לב במקרים של לשון הרע

בנוסף, ישנה את ההגנה העיקרית שהחוק מעניק והיא הגנת תום הלב אשר מפרטת נסיבות בהן תהיה הגנה למי שפרסום לשון הרע. הגנה זו עוסקת בנסיבות שבגינן ניתנת ההגנה:

 • המפרסם לא ידע ולא היה חייב לדעת על קיומו של הנפגע או על נסיבות שמהן משתמעת לשון הרע או התייחסותה לנפגע;
 • היחסים עם האדם שכלפיו הופנה הפרסום הטילו חובה חוקית, מוסרית או חברתית לפרסום;
 • הפרסום העשה לשם הגנה על עניין אישי כשר של הנתבע, של האדם אליו הופנה הפרסום או של מי שאותו אדם מעוניין בו עניין אישי כשר;
 • הפרסום היה הבעת דעה על התנהגות הנפגע בתפקיד שיפוטי, רשמי או ציבורי, בשירות ציבורי או בקשר לעניין ציבורי, על אופיו, עברו, מעשיו או דעותיו של הנפגע;
 • הבעת דעה על התנהגות הנפגע כבעל דין, בא כוחו, או עד בישיבה פומבית של דיונים ובלבד שפרסום לא נאסר בחוק, או כאדם שעניינו משמש לחקירה
 • הפרסום הוא ביקורת על יצירה ספרותי, מדעית, אומנותית או אחרת שנפגע פרסם או הציג ברבים, או פעולה שעשה בפומבי שקשורה לביקורת;
 • הבעת דעה על התנהלות נפגע מכח דין או חוזה ופרסום מוצדק עקב היותו ממונה;
 • הגשת תלונה על הנפגע בעניין שבו האדם שאליו הוגשה התלונה ממונה על נפגע מכח דין או חוזה, או תלונה שהוגשה לרשות מוסמכת לקבל תלונות על הנפבע או לחקור בעניין, אך אין בהוראה כדי להקנות
 • הגנה על פרסום אחר של התלונה או דבר הגשתה או תוכנה;
 • דין וחשבון נכון והוגן על אסיפה פומבית או ישיבה של תאגיד שלציבור גישה אליו והיה בפרסומו עניין ציבורי;
 • הפרסום נעשה כדי לגנות או להכחיש לשון הרע שפורסמה קודם לכן;
 • מסירת מידע לעורך אמצעי תקשורת או נציגו לבחון שאלת פרסום באמצעי תקשורת;
 • פרסום נעשה ברדיו או טלוויזיה שלא הוקלט מראש ונתבע הוא מי שאחראי על העברת המידע ולא יכול היה לדעת על כוונה לפרסם לשון הרע

לאחר קביעה שאכן מדובר בלשון הרע ולמי שפרסם את האמירה אין הגנות ניתן להתחיל ולפעול לצורך הפסקת הפרסום וקבלת פיצוי בגין הפצת הדיבה.

לשון הרע באינטרנט

רשת האינטרנט חוללה שינוי בהיבטים רבים של חיינו ובכלל זה גם בתחום חופש הביטוי, מידע ואיסוף נתונים והחשיפה לכל אלו. בהתאם היכולת להעביר מסרים ולפרסמם בתפוצה רחבה, לעיתים באנונימיות, הפכו לקלים ביותר. לפתע כל אדם יכול להיות מפרסם, באתר באינטרנט, ברשת חברתית, בדף עסקי. בהתאם הגלישה ברשתות חברתיות הפכה לזמינה ולסוג של בילוי ולכל אדם ניתנה הזכות ליטול חלק בשיח הציבורי.

חופש הביטוי ברשת האינטרנט קרא תיגר על דיני איסור לשון הרע והוביל לדיון האם יש צורך לשנות את נקודות האיזון בין חופש הביטוי לזכות לשם טוב. נקודת המוצא של בתי המשפט היתה שלשון הרע חל גם על פרסומים ברשת האינטרנט, אך תוך התחשבות במאפיינים של הרשת ולכן יש להיזהר שלא ליצור אפקט מצנן שיפגע בחופש הביטוי.

באשר לרשתות חברתיות נקבע כי העלאת פוסטים ברשתות חברתיות יכולים להוות פרסום של לשון הרע באינטרנט, ובאשר לשיתוף ולייק נקבע שיש הבדל בין לייק לבין שיתוף, ובעוד שפעולת שיתוף נחשבת כפרסום כי היא יוצרת עותק של הפרסום המפר ומקנה לו תפוצה רחבה, לייק אינו מהווה עותק של הדברים וחזרה עליהם אלא הבעת דעה או רגש כלפי הפרסום ולכן לא מדובר בפרסום כמשמעו בחוק.

חשוב לציין כי ההתקדמות הטכנולוגית הובילה גם למקרים בהם הגיעו לבית המשפט תביעות בגין שימוש בתוכנות למסרים מיידיים כגון WhatsApp, במסגרתה אנשים פרסמו לשון הרע בקבוצות שונות, ונקבע על ידי בית המשפט כי פרסום שהופץ בקבוצות באפליקציות שכאלו מהוות לשון הרע, שכן הדברים הגיעו לידיעת אדם נוסף זולת מי שהופנו אליו הדברים.

כיצד לבחור עורך דין ללשון הרע?

כאשר רוצים להגיש תביעת לשון הרע חשוב לבהתייעץ עם עורך דין קניין רוחני כמו במקרים בהתאם רוצים לבחור באיש מקצוע, ניתן לפנות ולשאול חברים שנזקקו בעבר לשרותיו של עורך דין ללשון הרע ויכולים להמליץ עליו מניסיון קודם. ניתן לחפש באינטרנט באתרים של עורכי דין אשר עוסקים בתחום לבחון את המלל , לבדוק באילו מקרים הם ייצגו ומה התוצאות שלח אותם מקרים. לאחר מכן מומלץ לשוחח טלפונית או להיפגש עם אותם עורכי דין פוטנציאליים על מנת להתרשם באופן אישי מהם לפני קבלת החלטה מיהו אותו עורך דין המתאים ביותר ללוות אותך ולטפל במקרה הספציפי

כותב המאמר: עו”ד סער גרשוני

עו”ד סער גרשוני הוא בעל תואר שני במשפט וטכנולוגיה אשר מאחוריו שנים של ניסיון בייצוג וייעוץ לבעלי זכויות קניין רוחני, הן במשפט פלילי והן במשפט אזרחי. עו”ד גרשוני מתמחה במתן ייעוץ אסטרטגי לחברות, החל משלב הקמתן וכלה במכירתן.

מאמרים נוספים בשבילכם
עורך דין אינטרנט
קראו עוד
הפקדת זכויות קניין רוחני במסגרת עיזבון
קראו עוד
פסק דין העוסק ביחסים בין זכויות יוצרים ביצירה לרישום סימן מסחר - "דירה להשכיר"
קראו עוד
זקוקים לייעוץ? בואו נדבר!
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם


  תחזרו אליי