זכויות יוצריםלשון הרעפטנטיםדיני אינטרנטסימני מסחראודותצור קשר
EN
072-3305991 לייעוץ ראשוני

ביטול מדגם – על בקשת ביטול מדגם על ידי צד שלישי

28/03/2013
עורך דין סער גרשוני טיפל ומטפל ברישום מדגמים ובייצוג צדדים (ליטיגציה) במקרים של סכסוכים בנושא מדגם רשום. לאור פניות רבות בנושא, מצאנו לנכון להסביר על הליך של הגשת בקשה לביטול מדגם רשום לפי חוקי מדינת ישראל.

כיצד ניתן לערער על בקשה לרישום מדגם? סעיף 42 לפקודת הפטנטים והמדגמים מעניק לרשם את הסמכות לבטל את רישום המדגם כולו או רק לגבי חלק מהסחורה שבגינה הוא נרשם. נשאלת השאלה האם ביטול הרישום יכול להיעשות גם על ידי צד שלישי שאינו הרשם?

התשובה לשאלה דנן הינה חיובית. ודוק, על פי סעיף 28 לתקנות המדגמים יכול כל אדם להגיש לרשם הודעת התנגדות בכתב לרישום המדגם (Arc resistance).

הודעה על מסירת פרשת ההתנגדות תימסר למבקש ויעמדו לרשותו כשלושים ימים במהלכם יוכל להשמיע את טענותיו. במידה ויבחר שלא להגיב להודעת ההתנגדות, יראו בו כמי שהסתלק מהבקשה, כלומר, ידחו את רישום המדגם על שמו.

לאחר שהרשם ישמע את הטענות שהעלו הצדדים, הוא יעביר למבקש את החלטתו. התקנות מאפשרות למבקש לערער על החלטת הרשם על ידי שליחת דרישה לרשם לפרט את נימוקי החלטתו, כמו גם את החומר שעליו התבססו קביעותיו.

כלי נוסף שעומד לרשותם של צדדים שלישיים הינו הגשת בקשה לביטול רישום של מדגם, כאשר השימוש בכלי זה ייעשה רק במידה ובקשת הרישום כבר נתקבלה והמדגם כבר נרשם בפנקס המדגמים.

ליחצו כאן לקריאה על הפרת מדגם רשום

התנאים להגשת בקשה לביטול מדגם רשום

הנה כי כן, סעיף 36 לפקודה קובע כי כל אדם רשאי להגיש לפנות לרשם המדגמים בכל עת ולבקש ממנו כי יבטל את רישומו של מדגם, כאשר טענת הביטול צריכה להיות שמדגם כבר פורסם בישראל לפני מועד רישומו.

ודוק, התנאי המהותי הבסיסי להגשת בקשה לרישום מדגם הינו כי מבקש הרישום הוא בעלים של מדגם חדש או מקורי שלא פורסם קודם לכן בישראל. לפיכך, ניתן לטעון בכל שלב כי תנאי בסיסי זה לא מתקיים וקבלת הטענה האמורה על ידי הרשם תבטל באופן אוטומטי את רישום המדגם.

הבקשה לביטול הרישום צריכה להיות מוגשת לרשם על גבי טופס מדגמים, כאמור בתקנות המדגמים ויש לצרף אליה העתק ומכתב נלווה בשני עותקים, במסגרתו מצויינים טענות הביטול באופן מפורט והתקנה עליה מסתמך מגיש הבקשה.
העתקים מבקשת הביטול ונספחיה יועברו לבעלי המדגם, אשר יהא עליו להתנגד לבקשה לא יאוחר משלושים ימים לאחר קבלתה או במשך זמן אחר שיקבע על ידי הרשם. בהודעה שכנגד האמורה צריך בעלי המדגם לציין את נימוקיו ולמסור למגיש בקשת הביטול, העתקים מהודעתו.

חודש ימים לאחר הגשת הודעת ההתנגדות של הבעלים הרשום, על מבקש בקשת הביטול למסור לרשות הפטנטים והמדגמים הוכחות לחיזוק נימוקי בקשתו, בדרך של הצהרה בשבועה. לרשות בעלי המדגם יעמדו גם כן שלושים ימים לחזור על הפעולה האמורה ולהצהיר בשבועה על נימוקי הודעתו.

בהמשך הליך הביטול, רשאי הרשם לזמן את הצדדים ולגבות מהם עדות בעל פה, להתיר להם לחקור את הצד השני על עדותו ולזמן כל אדם אחר שלדעתו יכול לתרום לדיון בבקשת הביטול.

מאמרים נוספים בשבילכם
עורך דין אינטרנט
קראו עוד
הפקדת זכויות קניין רוחני במסגרת עיזבון
קראו עוד
פסק דין העוסק ביחסים בין זכויות יוצרים ביצירה לרישום סימן מסחר - "דירה להשכיר"
קראו עוד
זקוקים לייעוץ? בואו נדבר!
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם


    תחזרו אליי