זכויות יוצריםלשון הרעפטנטיםדיני אינטרנטסימני מסחראודותצור קשר
EN
072-3305991 לייעוץ ראשוני

רישום של עיצוב

28/03/2013

כל אדם שחפץ לרשום עיצוב בפנקס העיצובים הרשומים צריך להגיש בקשה בצורה ובטופס הקבועים בחוק העיצובים ובתקנות שמכוחו, למרות שכיום יש אפשרות להגיש לרשם את הבקשה בצורה אלקטרונית. התנאי הבסיסי לרישום של עיצוב קבוע בסעיף 3 לחוק העיצובים, תשע”ז-2017 (להלן: “חוק העיצובים“) ובסעיף זה נקבע כי עיצוב ייחשב לחדש וניתן יהיה לרשום אותו אם הוא חדש ובעל אופי ייחודי.

במידה והעיצוב עומד בתנאים אלו הוא כשיר לבחינה ולרישום. בהתאם לסעיף 31 לחוק העיצובים אם לאחר הליך הבחינה הוחלט כי העיצוב זכאי להירשם,  הרשם ירשום את העיצוב בפנקס ויפרסם באתר האינטרנט של הרשות את דבר הרישום, את תיאורו החזותי של העיצוב ואת שמו של בעל העיצוב. בנוסף יקבל בעל העיצוב הרשום  תעודה המעידה על עצם הרישום. הרישום בפנקס יהיה לפי סוג ותתי סוגים כפי שקבוע בתקנות, וכל עוד ישולמו האגרות (עד תקופה של 25 שנים) העיצוב יהיה רשום ובתוקף

כיצד יש להגיש את בקשת רישום המדגם?

את בקשת הרישום יכול להגיש הבעלים של העיצוב באופן עצמאי, על ידי עורך דין מוסמך או עורך פטנטים. הגשת הבקשה על ידי עו”ד מייצג כפופה למתן יפוי כוח מטעם בעלי העיצוב, במסגרתו הוא מסמיך את עורך הדין או עורך הפטנטים להגיש את הבקשה בשמו.

מה צריכה להכיל כל בקשה לרישום עיצוב מבחינה פרוצדורלית?

ובכן, החוק החדש דאג לפשט ולהבהיר הן מבחינה פרוצדורלית והן מבחינה מהותית מה צריכה להכיל בקשה לרישום עיצוב וכיצד להגישה.

סעיף 19 לחוק העיצובים שכותרתו “הגשת בקשה לרישום עיצוב” קובע כי כל בקשה לאישום עיצוב צריכה לכלול את הפרטים הבאים:

  • שמו של בעל העיצוב;
  • מען למסירת מסמכים בישראל;
  • הסבר של הקשר בין מגיש הבקשה לבעל העיצוב;
  • הסוג ותת הסוג שבהם מבוקש הרישום (בהתאם לרשימת הסיווגים שקיימת בתקנות);
  • תיאור חזותי נאות של העיצוב- בדרך כלל נהוג לשלוח שרטוט מכל הזוויות הקיימות (שישה היטלים) של העיצוב המבוקש לרישום או תמונות ברורות של העיצוב המבוקש.

ליחצו כאן לפניה ולקבלת יעוץ אישי מעורך דין מנוסה!

בנוסף, במידה שהעיצוב הינו בבעלות משותפת של שני אנשים או יותר, רשאי אחד מהשותפים להגיש בקשה לרישום העיצוב בשמם של כל השותפים האחרים, תוך שהוא חייב לציין את דבר הבעלות המשותפת ואת שמות השותפים. בהתאם לחוק, אותו שותף שמגיש את הבקשה מחויב לשלוח הודעה אליה מצורפת עותק הבקשה ליתר השותפים.

סעיף 20 לחוק העיצובים קובע שתאריך הגשת הבקשה לרישום העיצוב הוא המועד בו הוגשה הבקשה לראשונה לרשות. יחד עם זאת יהיו מקרים בהם המועד יהיה מאוחר יותר אם אחד מהתנאים הקבועים בסעיף 19 אינם מתקיימים ו/או אם האגרה הנדרשת לא שולמה כדין. במקרה שכזה הרשות תמסור למבקש הרישום הודעה בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ- 21 ימים ממועד הגשת הבקשה לראשונה.

לאחר שכל הליקויים תוקנו יעבור העיצוב הרשום להמתין עד שיגיע תורו להיבחן על ידי הבוחן הרלוונטי. במידה שהעיצוב יעמוד בבחינה הרשות תנהג בהתאם לאמור בסעיף 31 לחוק העיצובים, כפי שפורט למעלה.

מאמרים נוספים בשבילכם
עורך דין אינטרנט
קראו עוד
הפקדת זכויות קניין רוחני במסגרת עיזבון
קראו עוד
פסק דין העוסק ביחסים בין זכויות יוצרים ביצירה לרישום סימן מסחר - "דירה להשכיר"
קראו עוד
זקוקים לייעוץ? בואו נדבר!
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם


    תחזרו אליי