זכויות יוצריםלשון הרעפטנטיםדיני אינטרנטסימני מסחראודותצור קשר
EN
072-3305991 לייעוץ ראשוני

סימני מסחר

27/03/2013

מהו סימן מסחר?

בהתאם לסעיף 1 לפקודת סימני המסחר (נוסח חדש), התשל”ב-1972 סימן מסחר הוא אותיות, ספרות, מילים דמויות או אותות אחרים או צירופם של אלה, בשני ממדים או שלושה, והוא מיועד לשמש לזיהוי מקור המוצרים ו”להודיע” לרוכש מהו מקורו של המוצר אותו הוא עומד לרכוש.

מהו סימן שירות?

הסימן יכול אף לשמש לצורך זיהוי נותן שירות ספציפי. במקרה ונותן שירות החליט לבצע רישום לצורך זיהוי מקור השירות שהוא נותן הסימן יכונה סימן שירות והוא יזכה לאותה הגנה כפי שמוצג הפקודה הנ”ל.

ומהו סימן מסחר מוכר היטב?

בהתאם להוראות סעיף 1 לפקודה סימן מסחר מוכר היטב הינו כזה שבבעלות אדם שהוא אזרח מדינה חברה אשר סימן המסחר בו הוא עושה שימוש אינו רשום בישראל ואף ייתכן שלא משתמשים בו בישראל.

יחד עם זאת כי הסימן מוכר בשוק או בציבור הרלוונטי עד שהוא זכאי לקבל הגנה (במספר שינויים עליהם נרחיב בהמשך) גם בארץ. לדוגמא, מצב בו חברת מקדונלדס לא היתה רושמת את סימן המסחר שלה (אותה M מפורסמת) אך בארץ היתה קמה רשת סניפים לממכר המבורגר אשר היתה עושה שימוש באותו הסימן.

למה לי לרשום סימן מסחר – איזה זכויות מוענקות לי?

סימן מסחר רשום מקנה לבעליו ראיה (לכאורה) בדבר תקפותושל הסימן. בעליו של סימן מסחר רשום מחזיק בזכות שלילית שבעזרתה הוא יכולה למנוע מצדדים שלישיים להשתמש בסימן ההמסחר.

תהליך רישום סימן מסחר

מה נדרש בכדי לרשום סימן מסחרי ?

התנאי הבסיסי והעיקרי ברישום סימן מסחר הוא שסימן המסחר יהיה בעל אופי מבחין ייחודי אשר מבדלו מאחרים. אחד מסוגי סימני המסחר שאינם כשרים לרישום הם סימני הזהים או דומים עד כדי הטעיה לסימנים אחרים של צדדים שלישי. כך לדוגמא ככל ותרצו לרשום סימן מסחר שדומה מאד לסימנה של קוקה קולה הוא ייפסל.

על מנת לרשום סימן מסחר בישראל, יש להגיש בקשה לרשם סימני המסחר במשרד המשפטים. הבקשה צריכה לכלול את הפרטים הבאים:

 • שם הסימן.
 • סוג הסימן (לדוגמה, לוגו, שם, ביטוי, צליל, צבע)
 • סיווג הסחורות ו/או השירותים שבגינם מבוקש רישום הסימן.

הבקשה נבחנת על ידי רשם סימני המסחר, אשר רשאי לדחות את הבקשה אם הסימן אינו עומד בקריטריונים הקבועים בחוק.

רישום סימן מסחר בישראל תקף ל-10 שנים, וניתנת האפשרות לחידוש הרישום לתקופה נוספת של 10 שנים בכל פעם.

רישום סימן מסחר הוא הליך חשוב עבור עסקים המעוניינים להגן על מוניטין שלהם ולשמור על יתרון תחרותי.

להלן מספר יתרונות של רישום סימן מסחר:

 • מגן על בעל הסימן מפני שימוש לא מורשה בסימן על ידי אחרים.
 • מקנה לבעל הסימן זכות ייחודית בשימוש בסימן.
 • יכול לתרום לבניית מוניטין של העסק.
 • יכול לסייע בהגדלת המכירות.

תהליך רישום סימן מסחר

 

האם ההגנה חלה ברחבי העולם?

על מנת לקבל הגנה שחלה ברחבי העולם נדרש לרשום סימן מסחר בינלאומי. רישום סימן מסחר בינלאומי הוא הליך המאפשר לחברה או אדם פרטי לרשום סימן מסחר במדינות רבות בעולם בו-זמנית. הליך זה מקל על חברות ועסקים בינלאומיים להגן על סימני המסחר שלהם בשווקים זרים.

ההליך לרישום סימן מסחר בינלאומי מתחיל בהגשת בקשה לארגון הבינלאומי לקניין רוחני (WIPO). לאחר מכן, ה-WIPO מעביר את הבקשה לרשויות הרישום של המדינות שבהן המבקש מעוניין לרשום את הסימן. הרשויות הרישום בכל מדינה מבצעות בדיקה של הבקשה בהתאם לחוקי הרישום של אותה מדינה.

על מנת לקבל הגנה שחלה ברחבי העולם נדרש לרשום סימן מסחר בינלאומי

הליך רישום סימן מסחר בינלאומי יכול לקחת מספר חודשים עד שנים, בהתאם למדינות שבהן המבקש מעוניין לרשום את הסימן.

 

רישום סימן מסחר להלן מספר יתרונות של רישום סימן מסחר בינלאומי:

 • הגנה על סימני המסחר של החברה או העסק בשווקים זרים.
 • יצירת מוניטין בינלאומי לחברה או לעסק.
 • סיוע בהרחבת הפעילות העסקית למדינות חדשות.

אם אתה מעוניין לרשום סימן מסחר בינלאומי, מומלץ להיעזר בעורך דין קניין רוחני המתמחה בנושא. עורך דין קניין רוחני יוכל לעזור לך להבין את ההליך, להכין את הבקשה בצורה נכונה ולעקוב אחר ההליך עד לקבלת הרישום.

האם קיימת הגנה לסימן מסחר לא רשום?

התשובה היא כן, אך הגנה מוגבלת.

על פי פקודת סימני מסחר התשל”ב-1972, סימן מסחר רשום זוכה להגנה ייחודית לשימוש בסימן על מוצרים או שירותים מהסוג שלגביהם נרשם הסימן, או בקשר אליהם.

סימן מסחר לא רשום, לעומת זאת, אינו זוכה להגנה ייחודית כזו. עם זאת, סימן מסחר לא רשום שצבר מוניטין עשוי להיות מוגן בפני שימוש העלול להטעות את הציבור לגבי מקור המוצרים או השירותים.

מוניטין הוא נכס בלתי מוחשי המתייחס לדעת הקהל החיובית כלפי אדם, עסק או מוצר. מוניטין יכול להיוצר כתוצאה משימוש ממושך ומסחרי בסימן מסחר מסוים.

כיצד ניתן לאכוף את זכויותיי בסימן המסחר?

כיפת הפרות סימני מסחר נעשית במסגרת הגשת תביעה לפיצוי אשר בדרך כלל מלווה בבקשה למתן צו מניעה זמני, וכן בקשה למתן חשבונות. למרות האמור לעיל ובחלק מהמקרים פעולה נכונה, בין היתר, באמצעות משלוח הודעה לרשות המכס יכולה למנוע כניסתם של מוצרים הנושאים סימן מסחר מזוייף (וכן מוצרים המפרים זכויות יוצרים) מחו”ל.

בתחילת שנת 1995 נחתם במסגרת ארגון הסחר העולמי הסכם ה-TRIPS. מדינת ישראל, כמו גם יתר חברות ארגון הסחר העולמי אימצה ההסכם לדין הפנימי, בין היתר, באמצעות חקיקת סעיפים רלוונטיים למספר חוקים וכן לפקודת המכס המאפשר למכס לעכב סחורות ומוצרים אשר נחשדים בהפרת סימני מסחר וזכויות יוצרים.

בהתאם להוראות סעיף 200א ואילך לפקודת המכס ניתן לשלוח לרשות המכס “בקשה לעיכוב שחרור טובין” החשודים כמפרים סימני מסחר (או זכויות יוצרים). במסגרת הבקשה יש לפרט למכס את פרטי בעל הזכויות, הוכחה לזכויות הקיימות (כאשר עסקינן בהפרת סימן מסחר יש לשלוח עותק מתעודת הרישום), כתב התחייבות של בעל הזכויות ופרטי היבואן המפר (מדויקים ככל הניתן).

בקשה זו תועבר מרשות המכס לכל הנמלים הקיימים וברגע שיגיעו המוצרים המפרים הם יעוכבו ל-3 ימי עבודה. בנקודה זו יצויין, כי המכס בעצמו עורך מפעם לפעם בדיקות מדגמיות לאתר מוצרים מפרים, כך שבכל מקרה כדאי לשלוח הודעה לרשות המכס, גם אם אין מידע מדוייק.

במקביל לעיכוב המכס ישלח לבעל הזכויות תמונות של המוצר על מנת שאפשר יהיה לוודא שאכן עסקינן במוצרים מזוייפים וכן בקשה להפקדת ערבות, בסכום שייקבע על ידי המכס. מכיוון שסד הזמנים קצר ביותר ניתן לבקש מהמכס לעכב הסחורה בשלושה ימי עבודה נוספים עד אשר יופקד במכס כתב הערבות הנדרש.

במידה ועברו הימים האמורים ולא הופקד כתב הערבות ו/או התברר כי עסקינן במוצרים מקוריים, ישחרר המכס את המוצרים לידי היבואן. במידה ומופקד כתב הערבות יועברו לידי בעל הזכויות פרטי היבואן, ולבעל הזכויות נקצבים 10 ימים נוספים לצורך הגשת תובענה לבית משפט המחוזי, הוא בית המשפט המוסמך מבחינת סמכות עניינית לדון בנושאי קניין רוחני.

בסופו של המשפט, במידה וייקבע כי המדובר במוצרים מזויפים, מעבר לפיצוי שייפסק לבעל הזכויות, בית המשפט יורה ליבואן להשמיד, על חשבונו, את המוצרים המזויפים ולשלם את עלות האחסנה שלהם. לנוכח העובדה שלרוב, עלות האחסנה אינה זניחה ויכולה להגיע לעשרות אלפי שקלים (סכום העולה ככל שמתארך ההליך המשפטי), מומלץ לוודא היטב כי אכן המוצרים הינם מוצרים המפרים סימני מסחר, שאם לא כן, יוצא שכרו של בעל הזכויות בהפסדו.

האמור לעיל הינו בגדר מידע כללי בלבד ואינו בא להחליף ייעוץ של עו”ד ו/או חוות דעת משפטית. במקרים בהם יש צורך בייעוץ, מומלץ לפנות אל עו”ד קניין רוחני.

מאמרים נוספים בשבילכם
עורך דין אינטרנט
קראו עוד
הפקדת זכויות קניין רוחני במסגרת עיזבון
קראו עוד
פסק דין העוסק ביחסים בין זכויות יוצרים ביצירה לרישום סימן מסחר - "דירה להשכיר"
קראו עוד
זקוקים לייעוץ? בואו נדבר!
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם


  תחזרו אליי