זכויות יוצריםלשון הרעפטנטיםדיני אינטרנטסימני מסחראודותצור קשר
EN
072-3305991 לייעוץ ראשוני

חתימה אלקטרונית – תפקידה והוראות החוק בעניינה

28/03/2013

לאור ההתקדמות הטכנולוגית והמעבר לסביבת עבודה ממוחשבת, חוקק חוק חתימה אלקטרונית, התשס”א – 2001, אשר מטרתו להחליף את החתימה הידנית על מסמכים פיסיים בחתימה אלקטרונית על מסמכים אלקטרוניים, תוך כדי כך שיתאפשר אימות זהותו של החותם.

בעקבות חקיקת החוק, ניתן כיום לשלוח הודעות משפטיות, לשלם דו”חות מס ולבצע פעולות נוספות שבעבר דרשו את נוכחותו האישית של החותם, באמצעות משלוח טופס אלקטרוני המלווה בחתימה מתאימה, כמפורט להלן.

מהי חתימה אלקטרונית?

קיימים סוגים שונים של חתימות אלקטרוניות. החוק מגדיר חתימה אלקטרונית כחתימה שהיא סימן או מידע אלקטרוניים שנקשרו או הוצמדו למסר אלקטרוני, אולם, הוא מבחין בין חתימה אלקטרונית רגילה לחתימה מאובטחת, אשר על מנת שיראו בה ככזו עליה להיות ייחודית לבעל אמצעי החתימה, להיות מופקת באמצעי חתימה הניתן לשליטתו הבלעדית, לאפשר את זיהויו לכאורה וכן לזהות כל שינוי שבוצע במסר האלקטרוני לאחר החתימה.

מעבר לכך קיימת אף חתימה אלקטרונית מאושרת שהיא, למעשה, חתימה אלקטרונית מאובטחת שגורם שלישי (המוגדר בחוק כגורם מאשר) זיהה את החתימה והנפיק, בהמשך לכך, תעודה אלקטרונית המעגנת את אותו זיהוי. בהקשר זה יש לציין כי דין תעודת גורם מאשר הינו כדין עדות, כאשר החוק אף קובע חזקה לפיה חתימה אלקטרונית מאושרת היא גם חתימה אלקטרונית מאובטחת (אך לא להיפך).

נפקותה החוקית של החתימה האלקטרונית

סעיף 2 לחוק קובע כי כאשר חוק מסויים דורש את חתימתו של אדם על מסמך, ניתן יהיה לקיים את הדרישה האמורה לגבי מסמכים אלקטרוניים באמצעות חתימה אלקטרונית, והכול הבכפוף לכך שעסקינן בחתימה אלקטרוני מאושרת, כמפורט לעיל.

לא זו אף זו, סעיף 3 לחוק קובע כי מסר אלקטרוני אשר חתום בחתימה אלקטרונית מאובטחת יהא קביל בכל הליך משפט ואף יהווה ראיה לכאורה לכך שהמסר האלקטרוני נחתם על ידי בעל אמצעי החתימה וכן שהחתימה היא של אותו אדם. זאת ועוד, בעקבות חקיקת החוק עודכנו תקנות סדר הדין האזרחי, כך שנקבע כי כתבי בי-דין אלקטרוניים, אשר נדרשת עליהם חתימה ותצהיר המשוגרים באמצעים אלקטרוניים, ייחתמו על ידי חתימה אלקטרונית שתהווה את אישורו של בעל הדין לכך שהמסמכים המצורפים אליה הם העתקים המתאימים למקור וכי אותו מקור יוצג על ידי בעל הדין בהתאם לדרישת בית המשפט.

חובות בעל אמצעי חתימה ואחריותו

בעל אמצעי חתימה הוא, למעשה, בעליהם של חפץ, תוכנה או אינפורמציה יחודיים, אשר נדרשים לו בכדי להפיק חתימה אלקטרונית מאובטחת. סעיף 7 מטיל על בעל אמצעי החתימה חובה לנקוט בכל אמצעי סביר על מנת לשמור על אמצעי החתימה שלו ובכדי למנוע שימוש בו,ללא ידיעתו ו/או הסכמתו. בנוסף, על בעל אמצעי החתימה למסור לכל מי שסביר להניח שיסתמך על חתימתו האלקטרונית, אודות פגיעה בשליטה שיש לו על אמצעי החתימה, זאת בתכוף למועד בו נודע לו על פגיעה זו. במידה ובעל האמצעי אכן פעל בהתאם לחובות המוטלות עליו בחוק, כאמור, הרי שלא יראו בו אחראי לנזק שנגרם לפלוני עקב שימוש באמצעי החתימה האמור ללא הרשאתו.

מאמרים נוספים בשבילכם
עורך דין אינטרנט
קראו עוד
הפקדת זכויות קניין רוחני במסגרת עיזבון
קראו עוד
פסק דין העוסק ביחסים בין זכויות יוצרים ביצירה לרישום סימן מסחר - "דירה להשכיר"
קראו עוד
זקוקים לייעוץ? בואו נדבר!
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם


    תחזרו אליי