זכויות יוצריםלשון הרעפטנטיםדיני אינטרנטסימני מסחראודותצור קשר
EN
072-3305991 לייעוץ ראשוני

חוק זכויות מבצעים ומשדרים

27/03/2013

חוק זכויות מבצעים ומשדרים, התשמ”ד 1984 מתבסס על תכלית זהה לחוק זכויות היוצרים. כך, כשם שחוק זכויות היוצרים נועד להגן על זכויות יוצרים ועל קניינם הרוחני וחוק הפטנטים על רישום מוסדר של פטנטים, כך חוק זכויות המבצעים מגן על זכויות האמנים והמבצעים ומעניק להם זכות בלעדית על ביצועיהם.

החוק חל רק על ביצועים של מבצעים שבוצעו בישראל לאחר חודש יולי 1984, כאשר על פי החוק מבצע הוא אדם אשר יוצר יצירה ספרותו, מוסיקלית, אומנותית או מוסיקלית במהלך משחק, נגינה, שירה, מחול או בכל דרך אחרת.

סעיף 2 לחוק מונה מספר פעולות שניתן לעשות בביצוע רק בכפוף להסכמתו של המבצע. כך למשל, ניתן להקליט את הביצוע, להעתיקו ולשדרו רק בהסכמתו של המבצע. זאת ועוד, על פי הסעיף רשאי המבצע למנוע כל מכירה והשכרה של הקלטות הביצוע שלו, אשר נעשו ללא קבלת הסכמתו, כאמור.

על פי החוק, כאשר עסקינן בביצוע שבוצע על ידי להקה / קבוצה, נותן ההסכמה יהיה נציג הלהקה שהוסמך לכך באופן מפורש ובכתב וכאשר לא קיים נציג שכזה, ההסכמה תינתן רק על ידי רוב חברי הקבוצה.

יתר על כן, חוק זכויות המבצעים מעגן את זכותו המוסרית של המבצע בביצועו, לפיה גם לאחר שנתן את הסכמתו לשימוש בביצוע, יש להזכיר את שמו במסגרת אותו שימוש ובנוסף חל איסור לשנות את הנידון בצורה שעלולה לפגום בטיב האומנות שלו. החוק מוסיף כי פגיעה בזכות מוסרית זו מהווה עוולה אזרחית, אשר מקימה למבצע עילת תביעה נזיקית כנגד הפוגע.

נוכח מורכבות החוק וסעיפיו מומלץ לפנות לייעוץ אצל עורך דין קניין רוחני בכל עניין אישי.

פטורים מהסכמת המבצע לשימוש בביצוע ותשלום תמלוגים

כאשר מדובר בהפצת הביצוע לצורך לימוד עצמי של המשתמש או הוראה, אשר אינם נעשים למטרות רווח, הרי שלא תידרש הסכמתו של המבצע לביצוע מעשים אלו וכך גם כאשר מדובר בשימוש לצרכי ביקורת, מחקר, תמצית עיתונאית או סקירה.

יחד עם זאת, כל השמעה והצגה של הביצוע, אף אם נעשתה בהסכמת המבצע, מקנה לו זכות לקבלת תמלוגים בגינה. ודוק, קיימת חובה על כל גוף העושה שימוש בביצוע של המבצע לשלם לו, באמצעות ארגון התמלוגים היציג כהגדרתו בחוק, תמלוגים בגין כל שימוש ושימוש.

ליחצ ולקריאה בנושא: שידור פומבי

עמדת החוק

החוק מעניק למבצע שזכויותיו המנויות בחוק הופרו, שתי דרכים משפטיות לאכוף את הפגיעה בו – אזרחית ופלילית. סעיף 5 לחוק קובע כי קיימות לאותו מבצע, אשר זכויותיו המעוגנות בחוק הופרו, כל הדרכים האזרחיות המוקנות לבעל זכויות יוצרים שזכותו הופרה.

ודוק, על פי חוק זכות יוצרים בית המשפט רשאי לפסוק ליוצר שזכויותיו ביצירה הופרו, סך של עד מאה אלף שקלים, זאת ללא כל צורך מצד היוצר להוכיח את הנזקים שנגרמו לו.

בפן הפלילי קובע חוק זכויות מבצעים כי כל אדם פרטי או גוף שמשמיע, מפיץ, מציג או משדר את ביצועיו של המבצע או עושה בהם שימוש למטרות מסחריות ללא קבלת הסכמת המבצע, עובר עבירה שהעונש המקסימאלי שניתן להטיל עליו בגינה עומד על שישה חודשי מאסר.

מאמרים נוספים בשבילכם
עורך דין אינטרנט
קראו עוד
הפקדת זכויות קניין רוחני במסגרת עיזבון
קראו עוד
פסק דין העוסק ביחסים בין זכויות יוצרים ביצירה לרישום סימן מסחר - "דירה להשכיר"
קראו עוד
זקוקים לייעוץ? בואו נדבר!
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם


    תחזרו אליי