מהו קניין רוחני

מהו קניין רוחני

במסגרת דיני הקניין הרוחני intellectual property, מוסדרות כל הזכויות בנכסים הבלתי מוחשיים. במילים אחרות, מדובר בהסדר חוקתי הנוגע לכל מה שקשור בקניין האמנותי והתעשייתי, קרי, מדגמים, זכות מטפחים, פטנטים, סימני שירותים, סימני מסחר, זכויות יוצרים, שמות מסחריים, סודות מסחריים וכינויי מקור.

דיני זכויות יוצרים, לדוגמא, עוסקים בהגנה על יצירות, כך שהם מקנים לבעל היצירה זכות בלעדית להפיץ את היצירה בציבור, לבצע אותה בפומבי ולהעתיקה. כאשר פלוני רוכש תקליטור מוסיקה בחנות, הוא רשאי לבצע עליו כל פעולה פיזית, אך בכל הקשור לפעולות הנוגעות לתוכן התקליטור, כמו העתקה של השירים ו/או השמעתם בפומבי, עליו לבקש את רשותו של בעל הזכויות בתכנים.

הרציונל העומד מאחורי הסדרת זכויות הקניין הרוחני בישראל

הסיבה העיקרית להענקת בלעדיות על קניין רוחני נובעת מהגישה התועלתנית – כלכלית שאומצה על ידי מערכת המשפט והחוק בישראל. על פי גישה זו, הזכות הבלעדית שהוקנתה לבעל הקניין הרוחני ניתנה לו על מנת לשרת את האינטרס של הציבור הרחב.

ודוק, על פי הגישה הכלכלית הרי שיצירות אמנותיות, תוכנות מחשב, ואף תרופות הם מוצרי מידע בעלי אופי ציבורי ודיני הקניין הרוחני נועדו לתת ליוצרי המוצרים הללו תמריץ, בכדי שימשיכו להעשיר את הציבור במוצרי מידע נוספים שיונפקו על ידם.

התמריץ שניתן במסגרת דיני הקניין הרוחני הינו זכות בלעדית לזמן מוגבל במוצר שייצרו, המאפשרת להם לנצל את המוצר ולהפיק ממנו רווח כלכלי.

הבדלים בין דיני קניין רוחני לדיני קניין

במסגרת דיני הקניין הסדורים, מוגדרים יחסי הכוחות המשפטיים שבין בני האדם בנוגע לנכס פיסי מסוים. לעומת זאת, דיני הקניין הרוחני מתייחסים לנכס המופשט עצמו.

מעבר לכך, הזכויות המוקנות במסגרת דיני הקניין הרוחני מוגבלות לתקופה קצובה. זאת, בניגוד לזכות בעלות במיטלטלין או במקרקעין, שהינה זכות קבועה, אשר על פי רוב אינה עוברת לידי נחלת הכלל.

הסדרים עיקריים בחוק הקניין הישראלי

הדרך הטכנית להבדיל בין הזכויות השונות המעוגנות על ידי דיני הקניין הרוחני בישראל, היא על פי יכולת הרישום שלהן. קיימות זכויות בקניין רוחני שניתן לרשום כמו זכויות על פטנטים, אותן רושמים בתהליך רישום פטנט וכן כאלו שלא ניתן לרשום דוגמת זכויות יוצרים, אשר לא ניתן לקבעם בשום גוף ציבורי.

מעבר להבדלים טכניים אלו, כל ענף וענף בדיני הקניין הרוחני מובדל ממשנהו, החל באופן שבו הוא דואג לשמור על הזכויות, וכלה בתנאים שהוא מציב לפקיעתן של הזכויות.

לא למותר לציין כי המעבר אל רשת האינטרנט כסביבת יצירה והפצה של מידע יוצר מציאות חדשה עבור דיני הקניין הרוחני. מציאות זו יוצרת קשיים בהחלת הכלים המשפטיים הקיימים, מערערת את הנחות היסוד של דינים אלו ומאלצת את בתי המשפט לבצע התאמות רבות במקרים של לאקונות חוקיות.

פטנטים

במהלך תקופה זאת ניתן לעשות בו שימוש אך ורק לאחר רכישת רישיון שימוש ו/או כל זכות אחרת (ייצור, העתקה, הפצה, מכירה וכן כל דרך אחרת

איך לשמור על זכויות היוצרים שלך באינטרנט ומה לעשות אם העתיקו ממך? המדריך המלא לשמירה על היצירה שלך או לקבלת פיצוי כספי! כל בעל עסק

לתיאום פגישת היכרות
חייגו: 03-7266726
או השאירו פרטים
וניצור אתכם קשר

הרשמה מאובטחת פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך שמירה על פרטיותך.

דיונים אחרונים
מהפורום

  • עו"ד סער גרשוני on פורום קניין רוחני: “נעמה שלום רב, זה לא עוקץ. השאלה היא מה היה הסיכום עם אותו תקליטן, אם הוא לקח על עצמו לדאוג…יול 17, 11:07
  • עו"ד סער גרשוני on פורום קניין רוחני: “שי שלום, חובה לקבל אישור בכתב מהורי הקטין עוד טרם הצילום, שכן, עצם הצילום מהווה הפרה של הגנת הפרטיות כשלעצמה.…יול 17, 11:04
  • עו"ד סער גרשוני on פורום קניין רוחני: “שי שלום, יש חובה לקבל אישור בכתב מהורי הקטינים שמאשרים לכם לעשות שימוש בתמונות, וכן, גם אם רוצים לראיין את…יול 17, 11:02
  • נעמה on פורום קניין רוחני: “היי הייתה לי חנות פופ-אפ ל3 חודשים וקבלתי מכתב מהפדרציה לתשלום. אני נשמעתי בחנות די.גיי שלא מופיע ברשימות שלהם אבל…יול 15, 18:42
  • שי on פורום קניין רוחני: “האם כאשר מעלים לאתר תמונה שבה רואים ספורטאים קטינים (כדורגלנים) האם יש צורך לקבל אישור כזה או אחר לפני. כנ”ל…יול 12, 22:16

לתיאום פגישת היכרות
חייגו: 03-7266726
או השאירו פרטים
וניצור אתכם קשר

הרשמה מאובטחת פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך שמירה על פרטיותך.
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן