972-3-726-6726

גרשוני ושות משרד עורכי דין

תפריט

השירותים שלנו

פטנטים

פטנט הוא זכות שהמדינה נותנת לממציא, להיות היחיד שרשאי להשתמש בהמצאתו. יש לכם רעיון? פיתחתם המצאה? אף פעם לא מוקדם מדי להתייעץ באשר להיקף וסוג ההגנה שתוכלו לקבל.

לפטנט כנכס שימושים רבים: מניעת תחרות, גיוס השקעות, מתן רישיונות או מכירה של ההמצאה לגוף גדול. חשוב לתכנן את האסטרטגיה העסקית ולבנות בהתאם אליה את ההגנה על ההמצאה.

משרדנו מתמחה בליווי מקיף של ממציאים משלב הרעיון, הפיתוח, החיפוש וניסוח בקשת הפטנט, כשעל דגלנו חרותה שיטת התכנון האסטרטגי. משלב החיפוש ועד לניסוח הבקשה ובחירת המקום והדרך להגיש אותה, אנו מתאימים את פעולותינו לאסטרטגיה שבחר הממציא, ולאפשרויות הפתוחות בפניו, בעולם רווי פטנטים וחשוף לפגיעה מצד בעלי פטנטים אחרים ומפרים.

למשרדנו ניסיון רב גם בהגנה על המצאות ואכיפה של פטנטים בדרכי פעולה רבות ומגוונות.