זכויות יוצריםלשון הרעפטנטיםדיני אינטרנטסימני מסחראודותצור קשר
EN
072-3305991 לייעוץ ראשוני

עורך דין פטנטים

06/05/2021

פטנט ניתן לרשום על מוצרים או הליכי ייצור שניתן לעשות בהם שימוש בתעשייה. כך, זכות הרישום לא חלה על רעיונות שיווקיים, תוכנות מחשב המוגנות על ידי דיני זכויות היוצרים ותיאוריות מדעיות. כאשר בעל הפטנט עומד בתנאים לרישומו, כמפורט להלן, תינתן לו זכות שימוש בלעדית לזמן מוגבל, כאשר הבלעדיות תקיפה רק למדינה שבה נרשם הפטנט. החוק בישראל קובע תקופת הבלעדיות שמוגבלת לעשרים שנה.

יחד עם זאת, בעל זכויות שהגיש בקשה לרישום פטנט בישראל, רשאי להגיש בתוך שנים עשר חודשים בקשת פטנט בכל מדינה החברה באמנת פריס (עליה חתומות רוב מדינות העולם), כאשר יראו בתאריך הגשת הבקשה בישראל כתאריך ההגשה במדינה הזרה.

תנאים מוקדמים לרישום הפטנט

סעיף 3 לחוק הפטנטים, תשכ”ז – 1967, קובע כי הזכות לבקש פטנט נתונה רק לבעל המצאה כשירת פטנט שהינה המצאה מועילה וחדשה, אשר ניתנת לשימוש בתעשייה ויש בה קידום המצאתי, כהגדרת החוק.

כאשר ההמצאה אינה עומדת בתנאים המקדימים הנ”ל, הרי שבקשה לרישומה לא תתקבל במילא על ידי רשם הפטנטים. על כן, כל אדם הסבור כי קיימת לו זכות לרישום פטנט, צריך לאשש זאת על ידי היוועצות בעורך דין המתמחה ברישום פטנטים וכן בנושאי זכויות יוצרים, זאת בכדי להימנע מהשחתת זמנו וכספו לריק.

שלבים לרישום פטנט

על פי פרק ג’ לחוק, העוסק בהליכים למתן תוקף פטנטים, השלב הראשון לרישום הוא הגשת בקשה ללשכת הפטנטים בעזרת עורך פטנטים, הכוללת את שמו של המבקש, מען למסירת מסמכים בישראל ופירוט ההמצאה שאותה הוא מבקש לרשום. לבקשה זו צריך המבקש לצרף אף אישור כי שילם את האגרה הקבועה בחוק, לצורך הגשת הבקשה ללשכה.

עם הגשת הבקשה, כאמור, היא תועבר לבחינתו של בוחן פטנטים, שהינו אדם בעל השכלה מדעית ו/או הכשרה מקצועית בתחומה של ההמצאה, אשר יבדוק האם ההמצאה אכן עומדת בתנאים המנויים בחוק, כמפורט לעיל.

במידה ותנאי אחד אינו מתקיים, בוחן הפטנטים יודיע על כך למבקש, אשר רשאי להסיר את הסגותיו של הבוחן בדרך ובתקופה הקבועות בחוק. לאחר שבוחן הפטנטים קבע כי ההמצאה ראויה להירשם כפטנט, תפורסם ביומן הפטנטים הודעה על קבלת ההמצאה, זאת בכדי לאפשר לכל אדם להגיש את התנגדותו לרישום הפטנט.

במידה ובתוך שלושה חודשים לא הוגשה כל התנגדות, יירשם הפטנט על ידי רשם הפטנטים ותוענק לבעל הזכות בו בלעדיות, כל עוד הוא משלם את האגרות הקבועות בחוק.

היה והוגשה בקשת התנגדות לרישום על ידי פלוני, רשם הפטנטים יבחן את נימוקיה ויכריע האם לקבלה או לדחותה, תוך שהוא רשאי להיוועץ במומחים המתמצאים בתחום ההמצאה או בעורך דין קניין רוחני. לא למותר לציין כי במשך כל תקופת הבלעדיות על הפטנט, רשאי כל אדם להגיש לבית המשפט המחוזי בקשה לפיה הוא מבקש לבטל את רישומו על בסיס אחת העילות הקבועות בחוק.

מאמרים נוספים בשבילכם
עורך דין אינטרנט
קראו עוד
הפקדת זכויות קניין רוחני במסגרת עיזבון
קראו עוד
פסק דין העוסק ביחסים בין זכויות יוצרים ביצירה לרישום סימן מסחר - "דירה להשכיר"
קראו עוד
זקוקים לייעוץ? בואו נדבר!
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם


    תחזרו אליי