זכויות יוצריםלשון הרעפטנטיםדיני אינטרנטסימני מסחראודותצור קשר
EN
072-3305991 לייעוץ ראשוני

קניין רוחני

27/03/2013

במסגרת דיני הקניין הרוחני intellectual property, מוסדרות כל הזכויות בנכסים הבלתי מוחשיים. במילים אחרות, מדובר בהסדר חוקתי הנוגע לכל מה שקשור בקניין האמנותי והתעשייתי, קרי, מדגמים, זכות מטפחים, פטנטים, סימני שירותים, סימני מסחר, זכויות יוצרים, שמות מסחריים, סודות מסחריים וכינויי מקור.

דיני זכויות יוצרים, לדוגמא, עוסקים בהגנה על יצירות, כך שהם מקנים לבעל היצירה זכות בלעדית להפיץ את היצירה בציבור, לבצע אותה בפומבי ולהעתיקה. כאשר פלוני רוכש תקליטור מוסיקה בחנות, הוא רשאי לבצע עליו כל פעולה פיזית, אך בכל הקשור לפעולות הנוגעות לתוכן התקליטור, כמו העתקה של השירים ו/או השמעתם בפומבי, עליו לבקש את רשותו של בעל הזכויות בתכנים.

קניין רוחני ובינה מלאכותית

בינה מלאכותית (AI) היא תחום מתפתח במהירות שמשפיע על כל היבט של חיינו, כולל קניין רוחני. AI מאפשרת לפתח מוצרים ושירותים חדשים, לשפר את היעילות ולייעל תהליכים. עם זאת, AI גם מעלה מספר אתגרים משפטיים חדשים בתחום קניין הרוחני.

אילו אתגרים ובעיות משפטיות מייצרת הבינה המלאכותית?

אחד האתגרים העיקריים הוא נושא הבעלות על המצאות שנוצרו על ידי AI. האם הבעלים של ה-AI הוא הבעלים של ההמצאה? או האם האדם או הצוות שהפעיל את ה-AI הוא הבעלים של ההמצאה? אין תשובה פשוטה לשאלה זו, והיא נדונה כיום בבתי המשפט ברחבי העולם.

אתגר משפטי נוסף הוא נושא השימוש בתוכנת AI כדי ליצור יצירות זכויות יוצרים. האם תוכנת AI יכולה ליצור יצירות זכויות יוצרים? ואם כן, מי הוא הבעלים של זכויות היוצרים ביצירה? שוב, אין תשובה פשוטה לשאלה זו, והיא נדונה כיום בבתי המשפט ברחבי העולם.

בעלות על פטנטים

מי הוא הבעלים של פטנט על המצאה שנוצרה על ידי AI? האם הבעלים של ה-AI הוא הבעלים של ההמצאה? או האם האדם או הצוות שהפעיל את ה-AI הוא הבעלים של ההמצאה?

זכויות יוצרים

האם תוכנת AI יכולה ליצור יצירות זכויות יוצרים? ואם כן, מי הוא הבעלים של זכויות היוצרים ביצירה?

סודות מסחריים

כיצד ניתן להגן על סודות מסחריים מפני גישה לא מורשית על ידי AI?

סימני מסחר

כיצד ניתן להבטיח שסימני מסחר לא ייפרצו על ידי AI?

הרציונל העומד מאחורי הסדרת זכויות הקניין הרוחני בישראל

הסיבה העיקרית להענקת בלעדיות על קניין רוחני נובעת מהגישה התועלתנית – כלכלית שאומצה על ידי מערכת המשפט והחוק בישראל. על פי גישה זו, הזכות הבלעדית שהוקנתה לבעל הקניין הרוחני ניתנה לו על מנת לשרת את האינטרס של הציבור הרחב.

ודוק, על פי הגישה הכלכלית הרי שיצירות אמנותיות, תוכנות מחשב, ואף תרופות הם מוצרי מידע בעלי אופי ציבורי ודיני הקניין הרוחני נועדו לתת ליוצרי המוצרים הללו תמריץ, בכדי שימשיכו להעשיר את הציבור במוצרי מידע נוספים שיונפקו על ידם.

התמריץ שניתן במסגרת דיני הקניין הרוחני הינו זכות בלעדית לזמן מוגבל במוצר שייצרו, המאפשרת להם לנצל את המוצר ולהפיק ממנו רווח כלכלי.

הבדלים בין דיני קניין רוחני לדיני קניין

במסגרת דיני הקניין הסדורים, מוגדרים יחסי הכוחות המשפטיים שבין בני האדם בנוגע לנכס פיסי מסוים. לעומת זאת, דיני הקניין הרוחני מתייחסים לנכס המופשט עצמו.

מעבר לכך, הזכויות המוקנות במסגרת דיני הקניין הרוחני מוגבלות לתקופה קצובה. זאת, בניגוד לזכות בעלות במיטלטלין או במקרקעין, שהינה זכות קבועה, אשר על פי רוב אינה עוברת לידי נחלת הכלל.

הסדרים עיקריים בחוק הקניין הישראלי

הדרך הטכנית להבדיל בין הזכויות השונות המעוגנות על ידי דיני הקניין הרוחני בישראל, היא על פי יכולת הרישום שלהן. קיימות זכויות בקניין רוחני שניתן לרשום כמו זכויות על פטנטים, אותן רושמים בתהליך רישום פטנט וכן כאלו שלא ניתן לרשום דוגמת זכויות יוצרים, אשר לא ניתן לקבעם בשום גוף ציבורי.

מעבר להבדלים טכניים אלו, כל ענף וענף בדיני הקניין הרוחני מובדל ממשנהו, החל באופן שבו הוא דואג לשמור על הזכויות, וכלה בתנאים שהוא מציב לפקיעתן של הזכויות.

לא למותר לציין כי המעבר אל רשת האינטרנט כסביבת יצירה והפצה של מידע יוצר מציאות חדשה עבור דיני הקניין הרוחני. מציאות זו יוצרת קשיים בהחלת הכלים המשפטיים הקיימים, מערערת את הנחות היסוד של דינים אלו ומאלצת את בתי המשפט לבצע התאמות רבות במקרים של לאקונות חוקיות.

קניין רוחני ובינה מלאכותית

פטנטים

פטנט הוא תעודה הניתנת על ידי המדינה לממציא, המעניקה לו זכות בלעדית להשתמש בהמצאה שלו במשך תקופה קצובה, בדרך כלל 20 שנה. המצאה פטנטית היא כל רעיון חדש, בעל אופי ממשי, שימושי וניתנה לו התקדמות המצאתית.

מה חשוב לדעת על פטנטים בדין הישראלי?

 • פטנט הוא זכות בלעדית להשתמש בהמצאה. פטנט מעניק לממציא את הזכות להשתמש בהמצאה שלו, למכור אותה, או לאפשר לאחרים להשתמש בה תמורת תמורה.
 • כדי לקבל פטנט, ההמצאה צריכה להיות חדשה, יצירתית ומועילה. ההמצאה צריכה להיות חדשה ביחס להמצאות קודמות, יצירתית, כלומר לא טריוויאלית, ומועילה, כלומר בעלת ערך מעשי.
 • הליך רישום פטנט בישראל הוא תהליך מורכב. הבקשה לפטנט צריכה להיות מוכנה בקפידה, ויש להגיש אותה לרשות הפטנטים של ישראל. תהליך הבחינה בבקשה לפטנט יכול לקחת מספר שנים.
 • פטנט בישראל מוגן למשך 20 שנה. לאחר תקופת ההגנה, ההמצאה הופכת לנחלת הכלל, וכל אחד יכול להשתמש בה ללא הגבלה.

סימני מסחר

סימן מסחר הוא שם, מילה, ביטוי, ציור, סמל או כל צירוף של אלה, המזהים מוצר או שירות מסוים ומבדילים אותו ממוצרים או שירותים אחרים. סימן מסחר יכול להיות מילה אחת, כמו “קוקה-קולה”, או צירוף של מילים, כמו “Apple iPhone”. הוא יכול להיות גם ציור או סמל, כמו “סמל המבורגר קינג” או “לוגו גוגל”.

מה חשוב לדעת על סימני מסחר בדין הישראלי?

 • סימן מסחר מעניק לבעלים שלו זכות בלעדית להשתמש בו. זה אומר שרק הבעלים של סימן המסחר יכול להשתמש בו כדי לזהות את המוצרים או השירותים שלו.
 • כדי לקבל סימן מסחר, יש להגיש בקשה לרשם סימני המסחר בישראל. הבקשה צריכה לכלול תיאור של סימן המסחר, וכן מידע על המוצרים או השירותים שעבורם מבוקש הסימן המסחר.
 • הליך רישום סימן מסחר בישראל הוא תהליך פשוט יחסית. הבקשה לסימן מסחר נבדקת על ידי רשם סימני המסחר, ותוך מספר שבועות או חודשים תינתן החלטה על הבקשה.

טיפים בנושא סימני מסחר

 • חשוב לבחור סימן מסחר ייחודי ומבדיל. סימן מסחר ייחודי ומבדיל יהיה קל יותר להגן עליו במקרה של הפרה.
 • חשוב להתייעץ עם עורך דין לסימני מסחר לפני הגשת בקשה לסימן מסחר. עורך דין לסימני מסחר יוכל לעזור לך לוודא שהבקשה שלך מוכנה כראוי, ושתוכל להגן על סימן המסחר שלך בצורה הטובה ביותר.
 • חשוב לעקוב אחר שימוש לא חוקי בסימן המסחר שלך. אם אתה מגלה שמישהו משתמש בסימן המסחר שלך ללא אישור, חשוב לפעול במהירות כדי להגן על הזכויות שלך.

זכויות יוצרים

זכויות יוצרים הן זכויות הקניין הרוחני ביצירה ספרותית, אמנותית, או מוזיקלית. זכויות יוצרים מגנות על הביטוי של הרעיון, ולא על הרעיון עצמו.

מה חשוב לדעת על זכויות יוצרים בדין הישראלי?

 • זכויות יוצרים הן זכויות בלעדיות שיש למחבר או לבעלים של יצירה מקורית. זכויות יוצרים מעניקות לבעלים את הזכות להשתמש ביצירה, להעתיק אותה, להפיץ אותה, להציג אותה, לבצע אותה או להעביר אותה לצד שלישי.
 • זכויות יוצרים חלות על מגוון רחב של יצירות, כולל יצירות ספרותיות, יצירות מוזקליות, יצירות דרמטיות, יצירות ציוריות, יצירות קולנועיות, יצירות מחשב וכו’.
 • זכויות יוצרים נוצרות באופן אוטומטי עם יצירתה של היצירה. אין צורך להגיש בקשה רשמית כדי לקבל זכויות יוצרים.

סודות מסחריים

סוד מסחרי הוא מידע עסקי שאיננו נחלת הכלל, והבעלים שלו משתמש בו כדי לקבל יתרון תחרותי. סודות מסחריים יכולים לכלול נוסחאות, תהליכים, שיטות, או כל מידע אחר שיכול לשמש את המתחרים.

מה חשוב על סימני מסחר בדין הישראלי?

 • סוד מסחרי הוא מידע עסקי שמיועד להישאר חסוי, ויש לו ערך כלכלי משמעותי. סודות מסחריים יכולים לכלול מידע טכנולוגי, עסקי, שיווק או אחר.
 • סודות מסחריים אינם מוגנים באופן אוטומטי על ידי החוק. על מנת להגן על סודות מסחריים, יש לנקוט אמצעים סבירים כדי לשמור על סודיותם.
 • אמצעים סבירים לשמירה על סודיות כוללים:
  • נקיטת אמצעי זהירות כדי למנוע גישה לא מורשית לסוד המסחרי, כגון קביעת מדיניות סודיות לעובדים, שימוש באמצעי אבטחה פיזיים ואלקטרוניים, וחתימה על הסכמי סודיות עם עובדים, קבלנים ושותפים עסקיים.
  • תיעוד של סודות מסחריים בצורה מאובטחת.
  • נקיטת אמצעי זהירות כדי למנוע הדלפת סודות מסחריים לציבור, כגון הימנעות מהפצה של סודות מסחריים לאנשים שאינם זקוקים להם לצורך עבודתם.
 • אדם שפוגע בסוד מסחרי של אחר עלול להיות אחראי לנזקים. הנזקים יכולים לכלול הפסד רווח, עלויות להגנה על הסוד המסחרי, ופגיעה במוניטין העסקי.

עיצובים

עיצוב הוא צורת מוצר או קישוט המבדיל אותו ממוצרים אחרים דומים

מה חשוב לדעת על זכויות עיצובים בדין הישראלי?

 • זכויות על עיצובים הן זכויות בלעדיות שיש למעצב של מוצר בעל עיצוב ייחודי. זכויות על עיצובים מעניקות למעצב את הזכות להשתמש בעיצוב שלו, למכור אותו, או לאפשר לאחרים להשתמש בו תמורת תמורה.
 • זכויות על עיצובים אינן חלות על פונקציונליות של מוצר. זכויות על עיצובים חלות רק על המראה הגרפי של המוצר.
 • זכויות על עיצובים בישראל מוגנות למשך 15 שנה מיום הגשת בקשה לרישום עיצוב.
מאמרים נוספים בשבילכם
עורך דין אינטרנט
קראו עוד
הפקדת זכויות קניין רוחני במסגרת עיזבון
קראו עוד
פסק דין העוסק ביחסים בין זכויות יוצרים ביצירה לרישום סימן מסחר - "דירה להשכיר"
קראו עוד
זקוקים לייעוץ? בואו נדבר!
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם


  תחזרו אליי