העתקתי מאמר ונתתי קרדיט בסופו ללא אישור הכותב – עברתי על זכויות יוצרים?

העתקתי מאמר ונתתי קרדיט בסופו ללא אישור הכותב – עברתי על זכויות יוצרים?

אחד מהתחומים המורכבים ביותר בתחום המשפט המודרני עוסק בשדה ההפכפך של זכויות יוצרים. המורכבות של התחום רק הולכת ונהיית מסועפת יותר ככל שרשת האינטרנט מתפתחת. הדינים הישראליים בתחום מתעצבים ללא הפסקה ובקרב הציבור הרחב קיימת בורות גדולה מאוד בכל הקשור לזכויות יוצרים. במאמר זה נדון בשאלה שעולה לעתים קרובות – האם במידה ואעתיק טקסט מסוים שכתב כותב שאינו אני ובסופו אציין את שמו של הכותב, עדיין אפר את זכויות היוצרים שלו?

הזכות המוסרית של היוצר

ראשית חשוב לציין שעצם מתן קרדיט ליוצר, לא מהווה אישור או הגנה מפני הפרת זכויות יוצרים בפרסום יצירה ללא רשותו של היוצר. המשמעות היא שמתן הקרדיט לא מכסה אתכם מפני תביעה של הפרת זכויות יוצרים בשום אופן. הסיבה לכך היא ההבחנה בין זכות היוצרים (הזכות להפקת רווחים מן היצירה) לבין הזכות המוסרית אשר מורכבת משני גורמים: הראשון הוא מתן הקרדיט והשני הוא אופן השימוש שנעשה ביצירה ומידת הסילוף שלה.

האמת היא שכל פעולה שתבצעו ביצירה שלא אתם יצרתם ללא אישור היוצר עלולה להוות עילה להגשת תביעה בגין הפרה של זכויות יוצרים על רקע של פגיעה בזכות הכלכלית או בזכות המוסרית של היוצר. למעשה נכון לכתיבת שורות אלה בית המשפט רשאי לפסוק מבחינה חוקית כי זה שהפר את זכויות היוצרים צריך לשלם ליוצר היצירה המדוברת עד מאה אלף ₪  ללא הוכחת נזק בגין הפרת זכות היוצרים או הזכות המוסרית.

האם פרסום של יצירה לא תורם ליוצר?

אחד המיתוסים המקובלים היום בתחום זכויות היוצרים באינטרנט הוא שבמידה ואנחנו מפרסמים יצירה של יוצר אחר באתר האינטרנט שלנו, הרי שאנחנו עושים עמו חסד ועל כן אין לו כל סיבה לתבוע אותנו בגין הפרת זכויות יוצרים. לפי מיתוס זה כל אדם שמעוניין לפרסם יצירה כלשהי יכול לעשות זאת כל עוד הוא מעניק קרדיט ליוצר המקורי שלה.

אנחנו כאן כדי להתריע ולהזהיר אתכם כי מדובר בדעה מוטעית ושגויה – אל לכם לעשות כל שימוש במאמר אינטרנטי מבלי לקבל לכך את הסכמתו של היוצר בכתב.

הדבר נכון גם במידה ואת הטקסט מצאתם באתר מאמרים שכביכול מתיר לגולשים לעשות בטקסטים ככל העולה על רוחם. אל לכם לצאת מתוך נקודת הנחה שאתם עושים חסד עם היוצר ואל לכם להקל ראש בקנסות הכבדים שעלולים להיות מוטלים עליכם. בכל מקרה שבו אתם מעוניינים להעתיק טקסט שכתב יוצר אחר, עשו את הדבר הנכון, קראו את תנאי השימוש של אותו אתר ותנהגו לפיהם.

מומלץ ביותר לדאוג להדפיס את תנאי השימוש ולשמור אותם, שכן, ברבות הימים תנאים אלו משתנים ואז לך תוכיח “שאין לך אחות”. אפשרות אחרת היא ליצור קשר עם בעל הזכויות ולקבל את אישורו המפורש לשימוש ביצירה.

ואם העתקתי רק חלק קטן?

מיתוס נפוץ ושכיח נוסף טוען שבמידה ומעתיקים פחות מעשרה אחוז מהמאמר, הרי שלא עוברים על זכויות יוצרים.

שימו לב – במקרים מסוימים העתקה חלקית של יצירה לא תצדיק תביעה בגין הפרת זכויות יוצרים אבל במקרה הנ”ל הכל מסתכם לכדי שאלה של מידתיות ו”איכות”, שכן, בבואו לבחון את ההעתקה בית המשפט בודק, עד כמה משמעותית היתה ההעתקה.

ישנם מקרים בהם העתקת חלק נכבד ממאמר לא תהווה הפרה ואילו מאידך יכול להיות מקרה בו העתקה של מספר שורות קטן תהווה הפרת זכויות יוצרים.

בהתאם, במידה והמעתיק יצליח להוכיח שלא מדובר על עיקרה של היצירה או במידה שהוא יוכל להוכיח כי העתיק דבר מה טריוויאלי ויומיומי, ייתכן כי יוכל להתחמק מתביעה.

עם זאת, אנחנו מפצירים בכם שלא לקחת את הסיכון. גם אם אתם מעוניינים להעתיק קטע שולי ממאמר, גם אם אתם מתכוונים לתת לכותב של המאמר קרדיט מלא וגם אם אתם לא מעוניינים להעתיק את המאמר לצרכי רווח – בכל מקרה ברגע שבו תעתיקו את הטקסט או חלקים ממנו לאתר כלשהו – הרי אתם חשופים לתביעה משפטית מורכבת ביותר, על כן מומלץ שלא להעתיק ללא אישור.

אחד מהתחומים המורכבים ביותר בתחום המשפט המודרני עוסק בשדה ההפכפך של זכויות יוצרים. המורכבות של התחום רק הולכת ונהיית מסועפת יותר ככל שרשת האינטרנט מתפתחת. הדינים הישראליים בתחום מתעצבים ללא הפסקה ובקרב הציבור הרחב קיימת בורות גדולה מאוד בכל הקשור לזכויות יוצרים. במאמר זה נדון בשאלה שעולה לעתים קרובות – האם במידה ואעתיק טקסט מסוים שכתב כותב שאינו אני ובסופו אציין את שמו של הכותב, עדיין אפר את זכויות היוצרים שלו?

הזכות המוסרית של היוצר

ראשית חשוב לציין שעצם מתן קרדיט ליוצר, לא מהווה אישור או הגנה מפני הפרת זכויות יוצרים בפרסום יצירה ללא רשותו של היוצר. המשמעות היא שמתן הקרדיט לא מכסה אתכם מפני תביעה של הפרת זכויות יוצרים בשום אופן. הסיבה לכך היא ההבחנה בין זכות היוצרים (הזכות להפקת רווחים מן היצירה) לבין הזכות המוסרית אשר מורכבת משני גורמים: הראשון הוא מתן הקרדיט והשני הוא אופן השימוש שנעשה ביצירה ומידת הסילוף שלה.

האמת היא שכל פעולה שתבצעו ביצירה שלא אתם יצרתם ללא אישור היוצר עלולה להוות עילה להגשת תביעה בגין הפרה של זכויות יוצרים על רקע של פגיעה בזכות הכלכלית או בזכות המוסרית של היוצר. למעשה נכון לכתיבת שורות אלה בית המשפט רשאי לפסוק מבחינה חוקית כי זה שהפר את זכויות היוצרים צריך לשלם ליוצר היצירה המדוברת עד מאה אלף ₪  ללא הוכחת נזק בגין הפרת זכות היוצרים או הזכות המוסרית.

האם פרסום של יצירה לא תורם ליוצר?

אחד המיתוסים המקובלים היום בתחום זכויות היוצרים באינטרנט הוא שבמידה ואנחנו מפרסמים יצירה של יוצר אחר באתר האינטרנט שלנו, הרי שאנחנו עושים עמו חסד ועל כן אין לו כל סיבה לתבוע אותנו בגין הפרת זכויות יוצרים. לפי מיתוס זה כל אדם שמעוניין לפרסם יצירה כלשהי יכול לעשות זאת כל עוד הוא מעניק קרדיט ליוצר המקורי שלה.

אנחנו כאן כדי להתריע ולהזהיר אתכם כי מדובר בדעה מוטעית ושגויה – אל לכם לעשות כל שימוש במאמר אינטרנטי מבלי לקבל לכך את הסכמתו של היוצר בכתב.

הדבר נכון גם במידה ואת הטקסט מצאתם באתר מאמרים שכביכול מתיר לגולשים לעשות בטקסטים ככל העולה על רוחם. אל לכם לצאת מתוך נקודת הנחה שאתם עושים חסד עם היוצר ואל לכם להקל ראש בקנסות הכבדים שעלולים להיות מוטלים עליכם. בכל מקרה שבו אתם מעוניינים להעתיק טקסט שכתב יוצר אחר, עשו את הדבר הנכון, קראו את תנאי השימוש של אותו אתר ותנהגו לפיהם.

מומלץ ביותר לדאוג להדפיס את תנאי השימוש ולשמור אותם, שכן, ברבות הימים תנאים אלו משתנים ואז לך תוכיח “שאין לך אחות”. אפשרות אחרת היא ליצור קשר עם בעל הזכויות ולקבל את אישורו המפורש לשימוש ביצירה.

ואם העתקתי רק חלק קטן?

מיתוס נפוץ ושכיח נוסף טוען שבמידה ומעתיקים פחות מעשרה אחוז מהמאמר, הרי שלא עוברים על זכויות יוצרים.

שימו לב – במקרים מסוימים העתקה חלקית של יצירה לא תצדיק תביעה בגין הפרת זכויות יוצרים אבל במקרה הנ”ל הכל מסתכם לכדי שאלה של מידתיות ו”איכות”, שכן, בבואו לבחון את ההעתקה בית המשפט בודק, עד כמה משמעותית היתה ההעתקה.

ישנם מקרים בהם העתקת חלק נכבד ממאמר לא תהווה הפרה ואילו מאידך יכול להיות מקרה בו העתקה של מספר שורות קטן תהווה הפרת זכויות יוצרים.

בהתאם, במידה והמעתיק יצליח להוכיח שלא מדובר על עיקרה של היצירה או במידה שהוא יוכל להוכיח כי העתיק דבר מה טריוויאלי ויומיומי, ייתכן כי יוכל להתחמק מתביעה.

עם זאת, אנחנו מפצירים בכם שלא לקחת את הסיכון. גם אם אתם מעוניינים להעתיק קטע שולי ממאמר, גם אם אתם מתכוונים לתת לכותב של המאמר קרדיט מלא וגם אם אתם לא מעוניינים להעתיק את המאמר לצרכי רווח – בכל מקרה ברגע שבו תעתיקו את הטקסט או חלקים ממנו לאתר כלשהו – הרי אתם חשופים לתביעה משפטית מורכבת ביותר, על כן מומלץ שלא להעתיק ללא אישור.

פטנטים

במהלך תקופה זאת ניתן לעשות בו שימוש אך ורק לאחר רכישת רישיון שימוש ו/או כל זכות אחרת (ייצור, העתקה, הפצה, מכירה וכן כל דרך אחרת

איך לשמור על זכויות היוצרים שלך באינטרנט ומה לעשות אם העתיקו ממך? המדריך המלא לשמירה על היצירה שלך או לקבלת פיצוי כספי! כל בעל עסק

לתיאום פגישת היכרות
חייגו: 03-7266726
או השאירו פרטים
וניצור אתכם קשר

הרשמה מאובטחת פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך שמירה על פרטיותך.

דיונים אחרונים
מהפורום

  • עו"ד סער גרשוני on פורום קניין רוחני: “נעמה שלום רב, זה לא עוקץ. השאלה היא מה היה הסיכום עם אותו תקליטן, אם הוא לקח על עצמו לדאוג…יול 17, 11:07
  • עו"ד סער גרשוני on פורום קניין רוחני: “שי שלום, חובה לקבל אישור בכתב מהורי הקטין עוד טרם הצילום, שכן, עצם הצילום מהווה הפרה של הגנת הפרטיות כשלעצמה.…יול 17, 11:04
  • עו"ד סער גרשוני on פורום קניין רוחני: “שי שלום, יש חובה לקבל אישור בכתב מהורי הקטינים שמאשרים לכם לעשות שימוש בתמונות, וכן, גם אם רוצים לראיין את…יול 17, 11:02
  • נעמה on פורום קניין רוחני: “היי הייתה לי חנות פופ-אפ ל3 חודשים וקבלתי מכתב מהפדרציה לתשלום. אני נשמעתי בחנות די.גיי שלא מופיע ברשימות שלהם אבל…יול 15, 18:42
  • שי on פורום קניין רוחני: “האם כאשר מעלים לאתר תמונה שבה רואים ספורטאים קטינים (כדורגלנים) האם יש צורך לקבל אישור כזה או אחר לפני. כנ”ל…יול 12, 22:16

לתיאום פגישת היכרות
חייגו: 03-7266726
או השאירו פרטים
וניצור אתכם קשר

הרשמה מאובטחת פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך שמירה על פרטיותך.
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן