עיצוב רשום

עיצוב רשום

עיצוב רשום הינו מתן “מונופול” לזמן מוגבל, על עיצובו של מוצר המיוצר בייצור תעשייתי.

סעיף 1 לחוק העיצובים, תשע”ז-2017 (להלן: “חוק העיצובים“) קובע כי עיצוב הוא:

“מראהו של מוצר או של חלק ממוצר, המורכב ממאפיין חזותי אחד או יותר של המוצר או של חלק מהמוצר, לפי העניין, ובכלל זה מיתאר, צבע, צורה, עיטור, מרקם או החומר שממנו הם עשויים”

מהי מטרתו של העיצוב הרשום?

המטרה העיקרית הינה לעודד יוצרים ומעצבים לפתח עיצובים שונים ועל ידי כך לקדם את התעשייה.

איזו הגנה חוקית תקבל/י?

רישומו של עיצוב נועד להגן על חידוש עיצובי בנוגע למוצר אשר מיוצר באופן תעשייתי, כגון: בגדים, תכשיטים, משחקים, צעצועים, כלי עבודה ומטבח, ריהוט, נעליים וכיו”ב.

רישומו של העיצוב מקנה לבעליו יתרון מסחרי רב, שכן, רישום העיצוב מעניק, כאמור, מונופול מוגבל בזמן (עד 25 שנים) המונע מאחרים, בהתאם להוראות סעיף 37 לחוק העיצובים מלעשות כל שימוש מסחרי בעיצוב או בעיצוב דומה למשך תקופת רישומו. בין יתר הפעולות ניתן למנות, ייבוא, ייצור, מכירה או השכרה, העמדה לציבור, הפצה וכדומה.

למרות האמור לעיל חשוב לציין, כי כמו ברוב תחומי הקניין הרוחני, ההגנה שניתנת לעיצוב הרשום אינה  מוחלטת. כל צד שלישי רשאי להגיש בקשה לביטול העיצוב הרשום בהתאם להוראות סעיף 48 לחוק העיצובים בטענה כי העיצוב לא היה כשיר להגנה כעיצוב רשום או מסיבה שהבקשה לרישום העיצוב לא הוגשה בידי בעל העיצוב  הרלוונטי.

כיצד מתבצע הרישום הלכה למעשה?

לצורך הרישום יש להגיש בקשה מתאימה, כאשר תנאי סף להגשת בקשה כזו הינה שהעיצוב חדש ובעל אופי ייחודי.

כמו ברישום סימני מסחר, גם ברישום של עיצובים ישנם סיווגים שונים ובהגשת הבקשה יש לציין את הסיווג המבוקש לאותו עיצוב. אך בניגוד לסימני מסחר, בעיצובים רישומים ישנם גם תתי סיווגים בכל סיווג

עם קבלת הבקשה נערכת על ידי הבוחן הרלוונטי בחינה, במסגרתה הוא יבחן האם העיצוב עומד בתנאים הרלוונטיים וניתן לרשום אותו בפנקס, זאת על מנת למנוע מצב בו נרשם בפנקס עיצוב שאינו אמור להירשם.

בנקודה זו יצוין, כי כמו בתחום פטנטים וסימני מסחר גם ההגנה על העיצובים הרשומים הינם מדינתית, היינו, הרישום מעניק הגנה אך ורק באותה מדינה ספציפית בה הוא נרשם. בהתאם, במידה והממציא מעוניין בהגנה במספר מדינות, עליו לפעול לרישום באמצעות עורך דין בכל אותן מדינות המעניינות אותו.

מהי תקופת ההגנה אותה מעניק העיצוב רשום?

התקופה הראשונית של העיצוב הינה 5 שנים והיא נספרת מיום הגשת הבקשה. בעליו של עיצוב רשום יכול להאריך תקופה זו לתקופות נוספות, זאת בכפוף תשלום אגרה מתאימה וזאת עד תקופה שלא תעלה על 25 שנים בסך הכל.

כיצד ניתן לאכוף את זכויות לאחר הרישום?

אכיפת הפרות של עיצוב רשום נעשית במסגרת הגשת תביעה לפיצוי אשר בדרך כלל מלווה בבקשה למתן צו מניעה זמני, וכן בקשה למתן חשבונות, לבית המשפט המוסמך.

כפי שצויין לעיל, לנוכח האפשרות לדרוש ביטולו של עיצוב רשום, ישנם מקרים לא מעטים בהם כטקטיקת הגנה הנתבע יגיש בסמוך להגשת כתב הגנה (ולרוב עוד טרם הגשת כתב ההגנה) בקשה לביטול העיצוב ברשות הפטנטים, זאת, על מנת לנסות ולעכב כמה שניתן את הדיון בבית המשפט ולנהל את ההליך באשר לכשרות הרישום של העיצוב ברשות הפטנטים.

בהתאם, ישנה חשיבות לדאוג לכך שאותו גורם הדואג לאכיפת הזכויות הגלומות בעיצוב הרשום יהא בעל ידע וניסיון בתחום, על מנת שיוכל להגן כראוי על הזכויות שלך.

עיצוב רשום

עיצוב רשום הינו מתן “מונופול” לזמן מוגבל, על עיצובו של מוצר המיוצר בייצור תעשייתי.

סעיף 1 לחוק העיצובים, תשע”ז-2017 (להלן: “חוק העיצובים“) קובע כי עיצוב הוא:

“מראהו של מוצר או של חלק ממוצר, המורכב ממאפיין חזותי אחד או יותר של המוצר או של חלק מהמוצר, לפי העניין, ובכלל זה מיתאר, צבע, צורה, עיטור, מרקם או החומר שממנו הם עשויים”

מהי מטרתו של העיצוב הרשום?

המטרה העיקרית הינה לעודד יוצרים ומעצבים לפתח עיצובים שונים ועל ידי כך לקדם את התעשייה.

איזו הגנה חוקית תקבל/י?

רישומו של עיצוב נועד להגן על חידוש עיצובי בנוגע למוצר אשר מיוצר באופן תעשייתי, כגון: בגדים, תכשיטים, משחקים, צעצועים, כלי עבודה ומטבח, ריהוט, נעליים וכיו”ב.

רישומו של העיצוב מקנה לבעליו יתרון מסחרי רב, שכן, רישום העיצוב מעניק, כאמור, מונופול מוגבל בזמן (עד 25 שנים) המונע מאחרים, בהתאם להוראות סעיף 37 לחוק העיצובים מלעשות כל שימוש מסחרי בעיצוב או בעיצוב דומה למשך תקופת רישומו. בין יתר הפעולות ניתן למנות, ייבוא, ייצור, מכירה או השכרה, העמדה לציבור, הפצה וכדומה.

למרות האמור לעיל חשוב לציין, כי כמו ברוב תחומי הקניין הרוחני, ההגנה שניתנת לעיצוב הרשום אינה  מוחלטת. כל צד שלישי רשאי להגיש בקשה לביטול העיצוב הרשום בהתאם להוראות סעיף 48 לחוק העיצובים בטענה כי העיצוב לא היה כשיר להגנה כעיצוב רשום או מסיבה שהבקשה לרישום העיצוב לא הוגשה בידי בעל העיצוב  הרלוונטי.

כיצד מתבצע הרישום הלכה למעשה?

לצורך הרישום יש להגיש בקשה מתאימה, כאשר תנאי סף להגשת בקשה כזו הינה שהעיצוב חדש ובעל אופי ייחודי.

כמו ברישום סימני מסחר, גם ברישום של עיצובים ישנם סיווגים שונים ובהגשת הבקשה יש לציין את הסיווג המבוקש לאותו עיצוב. אך בניגוד לסימני מסחר, בעיצובים רישומים ישנם גם תתי סיווגים בכל סיווג

עם קבלת הבקשה נערכת על ידי הבוחן הרלוונטי בחינה, במסגרתה הוא יבחן האם העיצוב עומד בתנאים הרלוונטיים וניתן לרשום אותו בפנקס, זאת על מנת למנוע מצב בו נרשם בפנקס עיצוב שאינו אמור להירשם.

בנקודה זו יצוין, כי כמו בתחום פטנטים וסימני מסחר גם ההגנה על העיצובים הרשומים הינם מדינתית, היינו, הרישום מעניק הגנה אך ורק באותה מדינה ספציפית בה הוא נרשם. בהתאם, במידה והממציא מעוניין בהגנה במספר מדינות, עליו לפעול לרישום באמצעות עורך דין בכל אותן מדינות המעניינות אותו.

מהי תקופת ההגנה אותה מעניק העיצוב רשום?

התקופה הראשונית של העיצוב הינה 5 שנים והיא נספרת מיום הגשת הבקשה. בעליו של עיצוב רשום יכול להאריך תקופה זו לתקופות נוספות, זאת בכפוף תשלום אגרה מתאימה וזאת עד תקופה שלא תעלה על 25 שנים בסך הכל.

כיצד ניתן לאכוף את זכויות לאחר הרישום?

אכיפת הפרות של עיצוב רשום נעשית במסגרת הגשת תביעה לפיצוי אשר בדרך כלל מלווה בבקשה למתן צו מניעה זמני, וכן בקשה למתן חשבונות, לבית המשפט המוסמך.

כפי שצויין לעיל, לנוכח האפשרות לדרוש ביטולו של עיצוב רשום, ישנם מקרים לא מעטים בהם כטקטיקת הגנה הנתבע יגיש בסמוך להגשת כתב הגנה (ולרוב עוד טרם הגשת כתב ההגנה) בקשה לביטול העיצוב ברשות הפטנטים, זאת, על מנת לנסות ולעכב כמה שניתן את הדיון בבית המשפט ולנהל את ההליך באשר לכשרות הרישום של העיצוב ברשות הפטנטים.

בהתאם, ישנה חשיבות לדאוג לכך שאותו גורם הדואג לאכיפת הזכויות הגלומות בעיצוב הרשום יהא בעל ידע וניסיון בתחום, על מנת שיוכל להגן כראוי על הזכויות שלך.

פטנטים

במהלך תקופה זאת ניתן לעשות בו שימוש אך ורק לאחר רכישת רישיון שימוש ו/או כל זכות אחרת (ייצור, העתקה, הפצה, מכירה וכן כל דרך אחרת

איך לשמור על זכויות היוצרים שלך באינטרנט ומה לעשות אם העתיקו ממך? המדריך המלא לשמירה על היצירה שלך או לקבלת פיצוי כספי! כל בעל עסק

לתיאום פגישת היכרות
חייגו: 03-7266726
או השאירו פרטים
וניצור אתכם קשר

הרשמה מאובטחת פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך שמירה על פרטיותך.

דיונים אחרונים
מהפורום

  • עו"ד סער גרשוני on פורום קניין רוחני: “נעמה שלום רב, זה לא עוקץ. השאלה היא מה היה הסיכום עם אותו תקליטן, אם הוא לקח על עצמו לדאוג…יול 17, 11:07
  • עו"ד סער גרשוני on פורום קניין רוחני: “שי שלום, חובה לקבל אישור בכתב מהורי הקטין עוד טרם הצילום, שכן, עצם הצילום מהווה הפרה של הגנת הפרטיות כשלעצמה.…יול 17, 11:04
  • עו"ד סער גרשוני on פורום קניין רוחני: “שי שלום, יש חובה לקבל אישור בכתב מהורי הקטינים שמאשרים לכם לעשות שימוש בתמונות, וכן, גם אם רוצים לראיין את…יול 17, 11:02
  • נעמה on פורום קניין רוחני: “היי הייתה לי חנות פופ-אפ ל3 חודשים וקבלתי מכתב מהפדרציה לתשלום. אני נשמעתי בחנות די.גיי שלא מופיע ברשימות שלהם אבל…יול 15, 18:42
  • שי on פורום קניין רוחני: “האם כאשר מעלים לאתר תמונה שבה רואים ספורטאים קטינים (כדורגלנים) האם יש צורך לקבל אישור כזה או אחר לפני. כנ”ל…יול 12, 22:16

לתיאום פגישת היכרות
חייגו: 03-7266726
או השאירו פרטים
וניצור אתכם קשר

הרשמה מאובטחת פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך שמירה על פרטיותך.

פטנטים

במהלך תקופה זאת ניתן לעשות בו שימוש אך ורק לאחר רכישת רישיון שימוש ו/או כל זכות אחרת (ייצור, העתקה, הפצה, מכירה וכן כל דרך אחרת

איך לשמור על זכויות היוצרים שלך באינטרנט ומה לעשות אם העתיקו ממך? המדריך המלא לשמירה על היצירה שלך או לקבלת פיצוי כספי! כל בעל עסק

לתיאום פגישת היכרות
חייגו: 03-7266726
או השאירו פרטים
וניצור אתכם קשר

הרשמה מאובטחת פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך שמירה על פרטיותך.

דיונים אחרונים
מהפורום

  • עו"ד סער גרשוני on פורום קניין רוחני: “נעמה שלום רב, זה לא עוקץ. השאלה היא מה היה הסיכום עם אותו תקליטן, אם הוא לקח על עצמו לדאוג…יול 17, 11:07
  • עו"ד סער גרשוני on פורום קניין רוחני: “שי שלום, חובה לקבל אישור בכתב מהורי הקטין עוד טרם הצילום, שכן, עצם הצילום מהווה הפרה של הגנת הפרטיות כשלעצמה.…יול 17, 11:04
  • עו"ד סער גרשוני on פורום קניין רוחני: “שי שלום, יש חובה לקבל אישור בכתב מהורי הקטינים שמאשרים לכם לעשות שימוש בתמונות, וכן, גם אם רוצים לראיין את…יול 17, 11:02
  • נעמה on פורום קניין רוחני: “היי הייתה לי חנות פופ-אפ ל3 חודשים וקבלתי מכתב מהפדרציה לתשלום. אני נשמעתי בחנות די.גיי שלא מופיע ברשימות שלהם אבל…יול 15, 18:42
  • שי on פורום קניין רוחני: “האם כאשר מעלים לאתר תמונה שבה רואים ספורטאים קטינים (כדורגלנים) האם יש צורך לקבל אישור כזה או אחר לפני. כנ”ל…יול 12, 22:16

לתיאום פגישת היכרות
חייגו: 03-7266726
או השאירו פרטים
וניצור אתכם קשר

הרשמה מאובטחת פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך שמירה על פרטיותך.
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן