זכויות יוצריםלשון הרעפטנטיםדיני אינטרנטסימני מסחראודותצור קשר
EN
072-3305991 לייעוץ ראשוני

רישום סלוגן כסימן מסחר

27/03/2013

פקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל”ב – 1972, היא אמנם המקור החוקי במסגרתו מנויים ההסדרים הקובעים את האופן שבו ניתן לרשום סימן מסחרי ומה הם הסימנים שכשרים להירשם בפנקס סימני המסחר, אולם הוא שותק בכל הנוגע לסיסמאות שיווקיות (סלוגנים).

לאקונה חוקית זו הושלמה על ידי רשם סימני המסחר, אשר מתוקף סמכותו על פי דין, הוציא את חוזר הרשם מ.נ. 29, העוסק בבקשות רישום סיסמאות כסימני מסחר.

על פי החוזר האמור על מנת שיהיה ניתן לרשום סלוגן כסימן מסחר על מבקש הבקשה להוכיח שני תנאים מצטברים: הראשון, כי אותו סלוגן רכש אופי מבחין כתוצאה משימוש בו והשני כי הסלוגן כשלעצמו מקשר בעיני הציבור בין הטובין הנוגעים לו לבין מקורם.

היינו על המבקש להראות כי עסקינן בסיסמא המקשרת בין מוצר או שירות (טובין) למקורם, כך שאם מדובר בסלוגן המשוייך לטובין, אשר כל מטרתו הינה לייצר איזה שהוא מסר שיווקי, הרי שרשם סימני המסחר לא יאפשר את רישומו כסימן מסחר.

המצב החוקי מן הכלל אל הפרט

על מנת להבין טוב יותר את האופן שבו מיישם הרשם את שני תנאי הסף לרישום סלוגן כסימן מסחר, ניתן להסתמך על החלטותיו בבקשות רישום שהוגשו לפיתחו בהקשר האמור.

כך, חברה המייצרת תכשירי גילוח ותמרוקים הגישה בקשה לרשם סימני המסחר לרשום את הסלוגן: “Free Your Skin” כסימן מסחרי. הרשם סירב לרשום את הסלוגן האמור מנימוק שהוא מהווה סלוגן שתכליתו הינה שיווקית ושאין בו כל אופי מבחין לזיהוי המוצר, כנדרש בחוזר ובפקודת סימני המסחר.

>>> פורום קניין רוחני לשירותך <<<

הרשם מסתמך בעניין האמור על דברי בית המשפט בארצות הברית, לפיו נדרש כי הרושם הראשוני שיעלה מהסלוגן הוא כזה שיקשר אותו למוצר או לשירות עצמם.

ודוק, סלוגן יהיה כשר לרישום אם יעמוד בתנאי הכשירות הנדרשים משאר הסימנים הקיימים, כאשר רשם סימני המסחר יבחן את התקיימותם של התנאים הן על פי המבחן האובייקטיבי (האם הסימן נועד לסמן את השירות או המוצר) והן באמצעות המבחן הסובייקטיבי (האם האוכלוסיה אכן רואה במוצר ככזה).

במקרה הספציפי של סלוגן דנן אין בסיסמא כדי להעיד על סוג הטובין שבגינם מבוקש הרישום ובנוסף, תוכן הסיסמא, אשר מעודד את השימוש במוצר, הינו בעל תוכן שיווקי גרידא (ראה החלטת סגן רשם הפטנטים בבקשות לרישום סימן מסחר מספר 204832, 204499).

רישום סלוגן שנרשם כסימן מסחרי בארץ זרה

החלטת סגן הרשם בבקשה לרישום סימן מסחר מספר 200350 היוותה ציון דרך בהליכי רישום סלוגן כסימן מסחר. סגן הרשם קבע כי על אף שהסלוגן שרישומו כסימן מסחרי מבוקש (I’M LOVIN’ IT) לא עומד בתנאים הקבועים בדין לרישום סיסמא כסימן מסחרי, הרי שיש להתחשב בעובדה כי סיסמא זו כבר רשומה כסימן מסחרי בארצות הברית.

זאת לאור סעיף 16 לפקודת סימני המסחר , לפיו אין להטיל הגבלות מסויימות המנויות בפקודה על סימנים שרשומים כדין בארץ מוצאם. אשר על כן, הרשם מקבל את הרישום של הסלוגן כסימן מסחרי, החלטה שיש בה כדי לפתוח צוהר לרישום סיסמאות רבות כסימן מסחר.

במקרים רבים, על מנת להבטיח את מימוש זכויותיכם בנושא זה, מומלץ להקדים ולפנות להתייעצות אישית עם עורך דין קניין רוחני שיבחן את המקרה הספציפי שלך, וינחה אותך לגבי הזכויות המשפטיות שלך ושל העסק שלך.

מאמרים נוספים בשבילכם
עורך דין אינטרנט
קראו עוד
הפקדת זכויות קניין רוחני במסגרת עיזבון
קראו עוד
פסק דין העוסק ביחסים בין זכויות יוצרים ביצירה לרישום סימן מסחר - "דירה להשכיר"
קראו עוד
זקוקים לייעוץ? בואו נדבר!
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם


    תחזרו אליי