972-3-726-6726

גרשוני ושות משרד עורכי דין

תפריט

משפט מסחרי

תאריך: 03/05/2011 16:40   מחבר: 

ייעוד המחלקה המסחרית הינו הובלת לקוחותינו להצלחה עסקית, בין היתר, באמצעות הגשמה מלאה של מטרותיהם העסקיות והכל תוך שמירה והגנה על האינטרסים הכלכליים, המסחריים והאישיים שלהם.

לצורך כך מעניק משרדנו ללקוחותיו קשת רחבה של שירותים מקצועיים, וביניהם:

ייעוץ אסטרטגי – בקשר עם נושאים כגון אופן הקמה וניהול העסק, דרך ביצוע העסקה, התנהלות אל מול מתחרים, ספקים, לקוחות, עובדים, שותפים עסקיים ועוד. ייעוץ זה ניתן על ידי משרדנו אך ורק לאחר ביצוע בחינה מקיפה של נתוניו האינדווידואליים של הלקוח, הזכויות שבידיו והמטרות הכלכליות והמסחריות אשר ברצונו להגשים; הזירה העסקית והשוק הרלוונטי שבעבורו ניתן הייעוץ; הכלים המשפטיים, הזכויות והחובות העמודות לעסק, לוחות זמנים לביצוע תוכנית אסטרטגית וכד'.

ניהול משא ומתן ומגעים עם צדדים שלישיים – משרדנו מציע ללקוחותינו ייעוץ, ייצוג וליווי צמוד במגעים עם צדדים שלישיים (בנקים, גופי מימון וכמובן… הצדדים לעסקה). משרדנו מתלווה ללקוחותיו ומייעץ להם לאורך כל הדרך עד להצלחת העסקה, זאת בהתאם למוטו שהמשרד הינו deal-maker ולא deal breaker ובמידת הצורך נסייע ליישב סכסוך, בהידברות לצורך גיבוש הסדר פשרה, במסגרת בוררות, גישור או כל הליך אחר נדרש.

עריכת מסמכים רלוונטיים – בין אם מדובר במסמכי עסקה מורכבים או במסמכים הדרושים לניהולו היומיומי השוטף של גוף מסחרי או פרטי, אנו נערוך ונפיק כל מסמך משפטי דרוש, בצורה מקצועית, אשר תשקף נאמנה את כוונת הלקוח ותשמור על האינטרסים הכלכליים והמסחריים שלו.

בנוסף, אנו מציעים ללקוחות משרדנו ליווי וייעוץ בכל הנושאים הנוגעים לניהול השוטף של עסקיהם ובכלל זה נושאים שעניינם התנהלות אל מול עובדים, התנהלות פנים ארגונית של אורגני החברה, דיווחים לרשויות המדינה וכד'.

בדומה לרשימת לקוחותינו, גם רשימת סוגי העסקאות בהן אנו מתמחים ומסייעים ללקוחותינו הינה ארוכה ומגוונת ובה ניתן למצוא, בין היתר, עסקאות השקעה, רכש-מכר, שיתופי פעולה ומיזמים, מיזוג, מימון, זכיונות ורשיונות שימוש וכד'.