972-3-726-6726

גרשוני ושות משרד עורכי דין

תפריט

לשון הרע

תאריך: 04/10/2012 11:48   מחבר: 

הזכות לשם טוב מוכרת בדין הישראלי כזכות יסוד חוקתית הנהנית מהגנתו של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. למעשה, מדובר בזכות שההכרה בה היא בעלת שורשים עתיקים של ממש, המגיעים עד לכתבי שלמה המלך שטען 'טוב שם משמן טוב' בספר קהלת.

כדי להגן על זכותם של פרטים וחברות לשם טוב יצר המחוקק הישראלי את חוק איסור לשון הרע – תשכ"ה – 1965. חוק זה מבקש לעגן את האיסור להוציא דיבה תוך שהוא מבקש לאזן עם עקרונות חוקתיים חשובים אחרים כמו חופש הביטוי, חופש העיתונות וזכות הציבור לדעת.

מה ניתן לעשות במקרים שבהם אדם הכפיש את שמך? האם החוק נותן הגנה מפני הוצאת דיבה גם לחברות ודירקטורים בחברות? כיצד ניתן להתגונן אם הוגשה כנגדך תביעה בגין לשון הרע?

עורך דין סער גרשוני, מסביר ומפרש את החוק והשלכותיו המשפטיות על כל אחד מאיתנו, כמו גם על ההגנות הקבועות בחוק והדרכים להתמודד עם תביעה משפטית (כתובע / כנתבע) במקרים של לשון הרע.

באילו מקרים הדברים שאמרתי יחשבו כלשון הרע?

חוק איסור לשון הרע כולל רשימה לא סגורה של התבטאויות הנחשבות להוצאת דיבה. עם זאת, הדין הנוגע לשאלה מה נכנס בגדר הגדרת לשון הרע מתפתח כל הזמן.

הדין והפסיקה מכירים בכך כי מה שעשוי להוות לשון הרע בנוגע לאדם אחד בנסיבות מסוימות לא יוכר ככזה במקרה אחר. לאור שנים של ניסיון בתחום הליטיגציה וייצוג תובעים ונתבעים בבתי המשפט, ניתן להבחין בקו מחשבה המנחה את בית המשפט בכל הנוגע לשאלה הנ"ל.

באופן עקרוני, אדם שנפגע בגלל דברים שנאמרו אודותיו ואינם נכונים, יכול לפנות לבית המשפט ולהגיש כתב תביעה ודרישה לקבלת פיצוי סטטוטורי לפי החוק הנ"ל, גם ללא צורך בהוכחת נזק.

>>> הפורום המשפטי לשירותך! <<<

עוד נקבע בחוק כי אם יוכח שהאדם שאמר לכאורה דברים בגנותו של אחר, פעל בכוונה לגרום לנזק, הרי שאותו אדם יוכל להיות מורשע בפלילים!

לשון הרע היא כל מה שמשפיל אדם, מבזה אותו, מביך אותו ברבים וכיוצא בכלל. הגדרה זו הופכת אותה לתלוית זמן, מקום ועיתוי. כך למשל הביטוי קומוניסט נחשב למבזה בארה"ב של שנות ה-50 והיה עלול להביא לתביעת דיבה מוצלחת. כיום, יתכן והמציאות השתנתה והפכה סבלנית יותר לביטויים מסוג זה.

במסגרתו של הערעור בהליך ע"א 466/83 שאהה נ' דרדריאן הכירה הפסיקה האפשרות כי לשון הרע עשויה להיות סובייקטיבית ותלויה במוצאו של האדם הנפגע וברקע ממנו הוא בא.

כאמור, לפי פסיקת בתי המשפט קיימת חובה לבדוק כל מקרה לפי נסיבותיו וקשה מאד להשליך ממקרה אחד למקרה אחר, ככל שהדברים נוגעים לנושא הוצאת דיבה ולשון הרע.

בכל מקרה של ספק אין ספק, ולכן רצוי לפנות ולקבל יעוץ משפטי אישי, באמצעות משרד עורכי דין מנוסה בתחום. אנו מציעים גם לך לפנות אלינו ולהתייעץ בנושא, על מנת לבחון את המקרה הפרטי שלך ולהמליץ על דרכי פעולה אפשריות, בכפוף לחוקי מדינת ישראל ולפרקטיקה המשפטית הנהוגה.

הזכות לשם טוב מול חופש הביטוי

מול הצורך להגן על הזכות לשם טוב מתמודד הדין עם ההכרה בחשיבותו של חופש הביטוי. זאת באמצעות מספר הגנות העומדות לצידו של מי שמואשם בפרסום לשון הרע. בין ההגנות ניתן למצוא: פרסום בתום לב, התבטאות במסגרת תפקיד ציבורי כגון חבר כנסת או שר, התבטאות של עורך דין או שופט במסגרת דיון בבית המשפט ועוד.

אנשי תקשורת עושים פעמים רבות שימוש בהגנה מסוג 'אמת דיברתי' המוגדרת בחוק. במסגרת הגנה זו טוען הנתבע בגין לשון הרע כי אף אם הפרסום מטעמו כולל הוצאת דיבה, הרי שמדובר בפרסום שהינו אמת.

כאשר נטענת טענת הגנה מסוג זה בתביעות לשום הרע על הנתבע להוכיח ברמת הוכחה מספקת כי הפרסום אותו פרסם הינו אמת וכן כי קיים אינטרס ציבורי בפרסום. השאלה כיצד יש להגדיר 'אמת' הינה שאלה משפטית סבוכה והדין מתחבט בה רבות.

לאחרונה, הכיר בית המשפט בכך שאמת בפרסום יכולה להיות גם 'אמת לשעתה', כלומר פרסום שתואם את המצב העובדתי הידוע באותה עת, אף אם בשלב מאוחר יותר התגלה כי לא היה נכון עובדתית. מקרים אלה יזכו להגנת הדין רק כאשר קיים אינטרס ציבורי חזק בפרסום וכאשר המפרסם מוכיח כי עשה מאמץ אמיתי לרדת לשורש האמת (עא 751/10 פלוני נ' ד"ר אילנה דיין –אורבך).

דיני לשון הרע הינם חלק מסוגיה משפטית סבוכה ומרתקת הנוגעת לתחומים רגישים בציבוריות ובדין הישראלי. הדין בה מתפתח כל הזמן ואף עשוי להשתנות מעת לעת. משרד עורכי דין גרשוני ושות' ייצג ומייצג תובעים ונתבעים, במקרים דומים ואנו מציעים גם לך לפנות אלינו בכל שאלה רלוונטית בנושא.